0143 4446 4744 45

                                                                 Δημοτικό σχολείο Φτέρης 1943-47

                                                                            

Όταν έκλεισε το Δημοτικό σχολείο της Φτέρης, το αρχείο του μεταφέρθηκε στην αρχή στο Δημοτικό  σχολείο  της  Σπερχειάδας, και κατόπιν στα Γ.Α.Κ παράρτημα Φθιώτιδας.

Ζήτησα από τη διευθύντρια  να μας  δώσουν  αντίγραφα  από μερικές  σελίδες .

Μου  έστειλε  4 σελίδες  από το 1943-1947 και μου είπε  ότι αν υπάρχει  εθελοντής  να πάει  εκεί  να σκανάρει ότι υπάρχει  σχετικά  με το Δημοτικό  της Φτέρης  .

Ίσως  κάποια  στιγμή  να γίνει  και αυτό.

Στο Δημοτικό  στη Φτέρη  έχουν  παραμείνει  κάποιοι  έλεγχοι  και απολυτήρια παλαιοτέρων  ετών  .

Κάποια  στιγμή  θα τα μελετήσουμε  εκτενεστέρα  και αυτά.

Οι  σελίδες  έχουν  ανέβει  σε χαμηλή  ανάλυση  για τεχνικούς  λόγους  .

Όποιος  θέλει  μπορούμε  να του  τα στείλουμε  στην κανονική τους  ανάλυση.