fakelos1fakelos2fakelos3

 

Το 1989 επί κυβερνήσεως Τζανετάκη πάρθηκε η απόφαση να καούν οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στα πλαίσια της Εθνικής συμφιλίωσης.Κάπιοι από αυτούς τους φακέλους βρέθηκαν να πωλούνται στο Μοναστηράκι.Μια εφημερίδα των Αθηνών δημοσίευσε στη πρώτη σελίδα έναν τέτοιο φάκελο που συμπτωματικά αφορούσε δύο Φτεριώτες.Και το θύμα και ο θύτης ήταν από το χωριό μας.Ενα από τα αναρίθμητα δράματα που διαδραματίστηκαν εκείνη την εποχη.Αποφάσισα να δημοσιεύσω αυτό το έγγραφο γιατί αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο για το χωριό μας.Κρατήθηκε το συντακτικό και η ορθογραφία από το πρωτότυπο.Τα ονόματα έχουν σβηστεί για προφανείς λόγους.


                                                                                              Ειδικός Φάκελος   20

                                                                 Εφημερίδα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Σεπτέμβριος 1989

                                                           Στο Μοναστηράκι πουλάνε τους φακέλους 3.000 δρχ

Σε πηγή πλουτισμού για κάποιους κατέληξαν οι περιβόητοι φακελοι.Την ώρα που η κυβέρνηση δια στόματος των Υπουργών της διαβεβαιώνει τον λαό ότι όλοι οι φακελοι,καπου 16.000.000 κάηκαν στις φιέστες της περασμένης εβδομαδας,εκτος λίγων επωνύμων,χτες το πρωί φάκελοι πουλιόνταν στο Μοναστηράκι τιμή κάθε φάκελου ήταν 3.000 δρχ. αλλά υπήρχαν περιθώρια για σκόντο. Αποδεικνύεται έτσι ότι η κυβέρνηση είπε ψέματα και οι φάκελοι δεν κάηκαν ολοι. Αρκετοι, άγνωστο πως βρίσκονται στα χεριά επιτηδείων που πρέπει να έχουν πλοκάμια στις ειδικές υπηρεσίες της Αστυνομίας όπου υποτίθεται ότι φυλάσσονται οι φάκελοι.Εμπόριο λοιπόν το φακέλωμα του Ελληνικού λαού .Εκεί καταντήσαμε με τη κυβέρνηση Τζανετάκη.Ο πόνος και ο αγώνας του Έλληνα Δημοκράτη να πουλιέται στο Μοναστηράκι και κάποιοι να τα κονομάνε. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κεφαλογιάννης θα πρέπει σήμερα να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρεθήκαν στο παζάρι φάκελοι που είχε η Αστυνομία.Και πιστεύουμε ότι θα εντοπίσει και τους ενόχους.Ενας από τους φακέλους που αγόρασε χθες αναγνώστης μας στο Μοναστηράκι, αναφέρεται στη δραστηριότατα Χωροφύλακα και τα καρφώματα του ως εθνικόφρονα κατά των συμμοριακών.Ενα από τα έγγραφα εξιστορεί κατά ανατριχιαστικό τρόπο την εκτέλεση συμμορίτη ενώ ένα άλλο τις παρακολουθήσεις ατόμων όπου μεταξύ των άλλων ως αμάρτημα ότι είχαν ψηφίσει το 1953 την ΕΔΑ .

                                                                           Η εκτέλεση

 Για την ιστορία παραθέτουμε το κείμενο του εγγράφου που αναφέρεται στην εκτέλεση.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

 ΥΠΟΔ/ΣΙΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

 Αριθμ.4/23/114

 Εν Αμφίκλεια τη 18/9/47

 Προς την Διοίκησην Χωροφυλακής Λαμίας

 Εις Λαμίαν

 Περί εξοντώσεως του Συμμορίτου χχχχχχχχχ   χχχχχχχχχχχχ   του χχχχχχχχχχχ

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι την 17/9/47 και ώραν 9π.μ ομάς στρατιωτών του ενταύθα ενεδρεύοντος Λ.Ο.Κ αναχώρησε εντεύθεν με του Υπεν/ρχου   χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ και τριών εθνικοφρόνων πολιτών της έδρας μου και μετέβη εις χωρίον Πολύδροσον προκειμένου να παρουσιάζωντο τρεις εκ των βιαίως στρατολογηθέντων υπό της συμμορίας Διαμαντή συμμορίται καταγόμενοι εκ Πολυδρόσου οίτινες και παρουσιάσθηκαν. Κατά την εκεί μετάβασιν της δυνάμεως παρεσχέθη αυτή η κυκλοφορία ότι εις την περιοχήν του χωρίου Άνω Σουβάλα θέσιν Δραγάνας εκρύπτοντω δυο συμμορίται της συμμορίας Διαμαντή πληροφοριοδόται ταύτης (Κ.Π) Η δύναμις αυτή ευθύς ως της παρεσχέθη  πληροφορία εκινήθη προς την προαναφερόμενη τοποθεσίαν αφού προηγουμένως παρέλαβεν μεθ’αυτής και ετέρα 8 (οκτω) εθνικόφρονα άτομα και έφτασε εκεί περί την 11 π.μ ώραν ήτις αφού κατετμήθη εις δυο τμήματα ήρξατο ευθύς αμέσως την εξερεύνησιν της θέσεως αυτής. Κατά την εξερεύνησιν ο εν τη περιλήψει συμμορίτης-αντιληφθείς εγκαίρως την δύναμιν ετράπη εις φυγήν επί έτινος βράχου ένθα εκρύπτετο δια να διαφύγη. Ο εξοντωθείς συμμορίτης αναγνωρισθείς παρά του Υπεν/χου χχχχχχχχχχχ ως καταγόμενος εκ του ιδίου χωριού ονομάζεται    χχχχχχχχχχχχχχ η Καπετάν Μπάμπης ετών 23 εκ Φτέρης Φθιώτιδος. Ο ειρημένος ήτο έμπιστος του αρχησυμμορίτου –Διαμαντή και απετέλη (Κ.Π) του συμμοριακού συγκροτήματος Παρνασσού .Ούτος ήτο ο πυρπολήσας το κτήριον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αμφίκλειας κατά την 5/9/47 και ο αποκόψας και καταστρέψας μετά της ομάδος 47 τηλεγραφικούς στήλους μεταξύ Λιλαίας-Γραβιάς κατά την 1/9/47.Γενικώς ο εξοντωθείς συμμορίτης εις την εξόντωσιν του οποίου συνέτειναν και τα απ’εμέ όργανα ήτο ο τρομοκράτης των ορεινών χωρίων της περιφέρειας και του Σταθμού Χωρ/κης Πολυδρόσσου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΣΕΩΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Εν Αμφίκλεια την

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ