vvlografa

                                                                                       Του Γιώργου Παν. Σταυρόπουλου

Αν υπάρχει ένας τομέας στη Φθιωτική Γραμματεία ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στη βιβλιογραφική καταγραφή του, αυτός είναι της Λαογραφίας. Κι αυτό γιατί, τις τελευταίες δεκαετίες, πλήθος είναι τα σχετικά δημοσιεύματα, κυρίως, στα πολυάριθμα συλλογικά έντυπα που κυκλοφορούν σήμερα ή έχουν εκδοθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν.Η άνθηση της έκδοσης τέτοιων εντύπων οφείλεται στο γεγονός της σταδιακής εγκατάλειψης των ελληνικών χωριών χάριν των πόλεων. Η εγκατάσταση στα αστικά κέντρα, όχι πάντα επιθυμητή, δημιουργεί συναισθήματα νοσταλγίας για την πατρώα γη, τα οποία εκδηλώνονται με πολλούς τρόπους, μεταξύ των οποίων και η καταγραφή ηθών, εθίμων, εικόνων, βιωμάτων, αναμνήσεων. Δημιουργεί, επίσης, την επιθυμία, κάποιας μορφής, συνέχειας της ζωής του χωριού και διατήρησης των δεσμών των κατοίκων, η οποία απαιτεί συνδετικούς κρίκους και διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των διάσπαρτων, ανά την Ελλάδα (και όχι μόνο), μελών κάθε κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ίδρυση συλλόγων, την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων και τη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων. Τα έντυπα αυτά, εξ ορισμού νοσταλγικά και "σωστικά" του παρελθόντος, φιλοξενούν με ευχαρίστηση τέτοια κείμενα και φωτογραφίες, τα οποία διαβάζονται με ενδιαφέρον από τους "συγχωριανούς", καθώς αναφέρονται σε κοινές εικόνες και βιώματα και αγγίζουν κοινές χορδές ευαισθησίας και νοσταλγίας. Από αυτά δεν λείπει και το ενδιαφέρον για τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης των φθιωτικών χωριών και ο αγώνας για τη διατήρησή τους, με όποια μορφή επιτρέπουν οι επικρατούσες συνθήκες.

Το δύσκολο, λοιπόν, του εγχειρήματος του βιβλιογράφου είναι δεδομένο, αλλά μαζί και άκρως ελκυστικό, γιατί έχει να κάνει με έναν απέραντο πλούτο θεμάτων, πληροφοριών, συναισθημάτων, προσεγγίσεων, τρόπου γραφής. Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε τη δημοσίευση αυτού του βιβλιογραφικού σχεδιάσματος, «αψηφώντας» τις δυσκολίες που κρύβει. Το ονομάζουμε απόπειρα - σχεδίασμα, γιατί γνωρίζουμε το ελλιπές της προσπάθειάς μας, παρά τα, περίπου, 450 δημοσιεύματα που καταγράφουμε. Αυτά, ελπίζουμε ότι, θα αποτελέσουν μια καλή βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ένα ισχυρό βιβλιογραφικό οικοδόμημα για τη Φθιώτιδα, χρήσιμο σε αναγνώστες και ερευνητές. Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κι εμείς βασιστήκαμε σε προηγούμενες βάσεις δεδομένων, εμπλουτίζοντάς τες με τις δικές μας καταγραφές. Οι σελίδες των ΦΘΙΩΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, που, πάντα, υποστηρίζουν τέτοιες προσπάθειες, θα μπορούσαν να αποτελέσουν την "έδρα" μιας τέτοιας, διαρκώς εποικοδομούμενης, βάσης δεδομένων.

Σε κάθε θεματική ενότητα προηγείται η καταγραφή βιβλίων και ακολουθεί η καταγραφή άρθρων σε περιοδικά ή εφημερίδες. Η πλειονότητα αυτών των δημοσιευμάτων αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε φθιωτικά θέματα. Συμπεριλάβαμε, όμως, και κάποια άλλα τα οποία αναφέρονται στη Φθιώτιδα, "παρεμπιπτόντως", με μικρές ή σημαντικότερες αναφορές. Τα περισσότερα από τα άρθρα αφορούν εργασίες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι το έτος 2000. Για τα βιβλία η βάση που παρουσιάζουμε είναι πιο ενημερωμένη.

Κάποια από τα δημοσιεύματα, είναι πιθανό, παλιότερα, να μην περιλαμβάνονταν στη θεματολογία της Λαογραφίας, πιστεύουμε ,όμως, ότι σήμερα η ματιά μας πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευρύτητα και να υπερβαίνει τα όρια που ίσχυαν κατά το πaρελθόν.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:

ΑΠ        Άνωθεν της πόλης                 [Λαμία 1998 -1999 ]

Αντίσταση – «ΕΑΜ», περιοδικό

ΑΣΦΕ  Α' Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών, Λ.Υπάτης 1990,Πρακτικά Λαμία 1993

ΓΧ         περιοδικό ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΙΕΕ    Δελτίο Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος

ΔΧΑΕ   Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

ΕΑ         Εθνικός Αγών [εφημερίδα της Λαμίας/

ΕΑΝ = Εθνική Αντίσταση, περιοδικό

ΕΕΒΣ   Ελληνική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών

ΕΕΣΜ  Ελληνική Εταιρεία Στερεολλαδικών Μελετών

ΕΚ        περιοδικό ΕΚΦΡΑΣΗ, Σύνδεσμος Φιλολόγων Φθιώτιδος-Λαμία

ΕΛ         Εν Λαμία                                               [Λαμία 1999

ΙΑΕΝ    Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας

ΙΧΝ       περιοδικό ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ

ΚΝ        εφημερίδα ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ (1974- συνεχίζεται);

ΚΦ        Καθημερινή Φθιώτιδα [εφημερίδα της Λαμίας]

ΛΑ         Λαϊκή Αναγέννηση                [Λαμία 1986 - 1990]

ΛΤ         Λαμιακός Τύπος [εφημερίδα της Λαμίας]

ΛΟΚΧ   περιοδικό ΛΟΚΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΛΧ        περιοδικό ΛΥΚΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Λαμία

ΜΠ       περιοδικό ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, Λαμία 1985-1987

ΝΚ        εφημ. ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ;

ΝΠ = Τα Νέα της Παύλιανης, εφημερίδα [Λαμία 1983-1985]

ΝΝ         περιοδικό ΝΕΧΩΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ, Αθήνα.1970- συνεχίζεται

ΠΡ         Πνευματική Ρούμελη περ.[Λαμία 1980-85]

ΠΛ        Παιδεία και Λόγος                [Λαμία 1977-1978]

ΣΕ         Στερεά Ελλάδα

ΠΡ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ περ.[Λαμία 1980-85]

ΠΣΦΙ    Πρακτικά Συνεδρίων Φθιωτικής Ιστορίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΡΖ = Ρουμελιώτικη Ζωή

ΡΗ  περιοδικό ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΕ  περιοδικό ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΙΠΕΔ  Συνέδριο Ιστορίας- Πολιτισμού Επαρχίας Δομοκού 1997, Πρακτικά

ΣΚΛ     περιοδικό ΣΚΑΛΑΚΙ, Στυλίδα 1991-συνεχίζεται

ΣτΕ      περιοδικό Στερεολλαδική Εστία [Λαμία 1960- 62]

ΤΛ  περιοδικό ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ, Κωσταλέξι

ΥΠ περιοδικό ΥΠΑΤΗ, Αθήνα 1979- συνεχίζεται

ΦτΟ     εφημ. Φάρος της Όθρυος (Σπαρτιά)

ΦΑ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ, Λαμία 1970 - 73

ΦΓ  περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΔ = Φθιωτική Δημιουργία, περιοδικό [Λαμία 1984- 1985]

ΦΘ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΔΑ, Λαμία 1955-1959

ΦτΚ      Η Φωνή της Καστανιάς [Καστανιά 1980-

ΦΛ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, 1992- συνεχίζεται

ΦΣ περιοδκό ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, Λαμία 1978-1980

ΦΧ περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Λαμία 1980- συνεχίζεται

ΧΔ  περιοδικό ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣΔΟΜΟΚΟΥ, (Αθήνα 1980 -συνεχίζεται)

ΣΙΠΕΔ Συνέδριο Ιστορίας- Πολιτισμού Επαρχίας Δομοκού 1997, Πρακτικά ΤΘΙ Τιθόρα Ι    [Αθήνα 1991]

                                           ΒΙΒΛΙΑ

   1. 1.Αναγνωστόπουλος Ξ.· Ιστορία της Υπάτης, Αθήνα 1959
   2. 2. Αναγνωστόπουλος Ν. • Παράνομος Τύπος της δραματικής Κατοχής 1941-44, Αθήναι 1960
   3. 3.Ανταίος Π. •Συμβολή στην ιστορία της Ε.Π.Ο.Ν. , Αθήνα 1977
   4. 4.Αποστολόπουλος Β. • Το χρονικό μιας Εποποιίας- ο ΔΣΕ στη Ρούμελη, ΣΥΓΧΡΟΝΗ
    ΕΠΟΧΗ /1998
   5. 5.Αποστολόπουλος Ν. Θεόδωρος· Ομβριακή (η ιστορική, οικονομική, δημογραφική και λαογραφική διαδρομή της .. από τα μέσα της Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα), Πολιτιστικός Οργανισμός Νομ. Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, 2001
   6. 6.Αρβανίτης Π. •Οδυνηρά σταχυολογήματα (πορεία στο χάος της εμφυλιοπολεμικής παραφροσύνης), Καρπενήσι 2002
   7. 7.Βαγιακάκος Δ. ·Ητοπωνυμική θεώρηση του Θεσσαλικούχώρου, Αθηνά-79/1983
   8. 8.Βαρλάμης Σ. ·Παλαιόκαστρο Φθιώτιδος, 1994
   9. 9.Βασιλείου Αλ. •Το Κωσταλέξι Φθιώτιδος κατά τη Γερμανική Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση, Αθήνα 1986
   10. 10.Βασιλείου Αλ. Το Κωσταλέξι Φθ/δος στο Αλβανικό έπος 1940-41, Αθήνα 1984
   11. 11.Βερέττας Φ.Ι. · Συλλογή παροιμιών των νεοτέρων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων, Λαμία 1860
   12. 12.Βούλγαρης Δ. •Υποκριτές, αδίστακτοι σας ξεσκεπάζω (η αληθινή ιστορία της Αντίστασης), Αθήνα 1982
   13. 13.Γκίκας Αθ. · Λουτρά Υπάτης (Ιστορία και στοργικές μνήμες), Δήμος Υπάτης 2001
   14. 14.Δαβανέλλος Τ.Ν.-Σταυρόπουλος Π.Γ. ·Λαμία, με τη γραφίδα των περιηγητών (1159­1940), ΟΙΩΝΟΣ, Λαμία 2005
   15. 15.Δημητρίου Δ. • Ο Γοργοπόταμος [τα φοβερά ντοκουμέντα], Αθήνα 1975
   16. 16.Δημητρίου Δ. Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης, Αθήνα 1965
   17. 17.Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας • Κείμενα για την Εθνική Αντίσταση, Λαμία 1986, [10 κείμενα (μαρτυρίες, λογοτεχνικά) με παράρτημα 10 φωτογραφιών του Σπ. Μελετζή, από τις οποίες 5 από Λαμία και 1 από Γοργοπόταμο]
   18. 18.Επιτροπή Έκδοσης •Μαύρη Βίβλος της κατοχής
   19. 19.Euder Dom. •Οι καπετάνιοι (1943-1949), ΕΞΑΝΤΑΣ/1975
   20. 20.Ενισλείδης Χρ. · Η Αμφίκλεια (το πόλισμα και η περί του Παρνασσού χώρα), Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλλογος Αμφίκλειας Αθήναι 1978
   21. 21.·ΗΑμφίκλεια , Αθήναι 1940
   22. 22.Ευθυμίου Τάκης · Ξορκισμός στη λήθη - σκόρπιες λαογραφικές σελίδες απ ’ το χωριό μου Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας, Εκπολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου, Λαμία 2005
   23. 23.Ζέρβα Ναπ. •Απομνημονεύματα, ΜΕΤΡΟΝ /2000
    1. 24.Ζησόπουλος Αθ. · Ανθήλη Φθιώτιδος (Ιστορική, κοινωνιολογική, Λαογραφική μελέτη), Αθήναι 1972, Κοινότητα Ανθήλης
    2. 25.·Ντοπιολαλιές και τοπωνύμια Ανθήλης Φθιώτιδας, Λάρισα 1987
    3. 26.Ζωγράφος Αλ. • Ο ΄Αρης Βελουχιώτης και η αλήθεια για το Γοργοπόταμο, ΑΣΚΡΑΙΟΣ/1975
    4. 27.Ζωγράφος Αλ •Τα παρασκήνια του Γοργοπόταμου, ΑΣΚΡΑΙΟΣ /1979
    5. 28.Καινούργιος Ηλ. ·Απ ’ το στόμα του γέρο-δάσκαλου [λαογρ.],
    6. 29.· Η Ρούμελη, το Παλιοχώρι, οι Σαρακατσαναίοι, Αθήνα 1978
    7. 30.Καντάς Καντάς ·Στο Ζέλι Λοκρίδος, Αθήνα 1981
    8. 31.Καλέντζου-Τερλιάμη Ντίνα · Μεσοποταμία (Χαλίλη) Φθιώτιδος, Λαμία 1995
    9. 32.Καλοδήμος Θ. · Ο γάμος των Σαρακατσαναίων στη Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη 1984
    10. 33.Κανέλλος Κ.Βασ. · ΗΣπερχειάδα , Σπερχειάδα 1997
    11. 34.Καραγιάννης Θ. · Τοπωνύμια του χωριού Λυχνό Υπάτης, Αθήνα 1983
    12. 35.Καραγκούνης Γ. ·Ασβέστης, σκαλίζοντας στις στάχτες του..., 1998
    13. 36.Καραχάλιος Χ. ·Λαογραφικά σκίτσα Δυτ. Φθιώτιδος, 1950
    14. 37.·Τα Καμπιά και οι Καμπιώτες, Αθήνα 1977
    15. 38.Κίτσος Χρ. ·Η ιστορία του χωριού μας Άγιος Γεώργιος Φθ/δος, Θεσσαλονίκη 1966
    16. 39.Κουβαράς Ν. •Ο τελευταίος αντάρτης της Ρούμελης (1943-1955), Αθήνα 1996
    17. 40.Κουτσαβδής Γ. ·Μακρακώμη-Δ. Φθιώτιδα:οδοιπορικό σε όμορφη περιοχή, Αθήνα 1991
    18. 41.Κορέλης Λευτ. ·Το Γαρδίκι Ομιλαίων και η ιστορία του, Αθήνα 1987
    19. 42.Κυριακίδης Στίλπων ·Το Δημοτικό Τραγούδι -Συναγωγή Μελετών, [στο: Τι είναι δημ. τραγούδι,σελ.102], ΕΡΜΗΣ-1990
    20. 43.Λαγδάς Γ. •΄Αρης Βελουχιώτης: Ο πρώτος του αγώνα
    21. 44.Λαϊνάς Θ. •Το Συναξάρι ενός τόπου (το χρονικό κατάστροφής της Υπάτης 1944), Αθήνα 1985
    22. 45.Λαϊνάς Θ. ·Ιωάννης Φ.Βερέτας, ο πρώτος λαογράφος της Φθιώτιδος ,Αθήναι 1972
    23. 46.·Η λαϊκή ψυχή της Ρούμελης - αναφορά στο λαογραφικό έργο του Ζάχου Ξηροτύρη, Αθήνα 1989
    24. 47.Λάμπου Ανδρ. ·Ιστορία της Φτέρης Φθιώτιδας, Αθήνα 1975
    25. 48.Λευκαδίτης Γ. •Αναδρομές (ένας πρώην Επονίτης θυμάται), Λαμία 1998
    26. 49.Λύκειο Ελάτειας ·Τοπωνύμια και Περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ελάτειας Λοκρίδος (τοπωνυμική βάση δεδομένων), Αθήνα 1996
    27. 50.Μαθιόπουλος Β. •Εικόνες κατοχής- ...φωτογραφίες από τα γερμανικά αρχεία, Μετόπη/1980
    28. 51.Μακρής Ιωαν. ·Σταυρός (Μπεκή) Φθιώτιδας - η ιστορία του, Λαμία 1998
    29. 52.Μελετζής Σπ. •Με τους αντάρτες στα βουνά- φωτογραφ. Λεύκωμα,Αθήνα 1982
    30. 53.Μικροχωριτών Αδελφότης •Η Εθνική Αντίσταση στην Ευρυτανία, 1992
    31. 54.Μίντζας Γ. •Η Ελάτεια στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944, Αθήνα 1983
    32. 55.Μυριδάκης Μ. •Η επιχείρηση του Γοργοποτάμου και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Αθήνα 1983
    33. 56.Myers E. •Η ελληνική περιπλοκή (οι Βρετανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα), ΕΞΑΝΤΑΣ/ 1975
    34. 57.Μωραϊτης Γ. ·Ιστορία τηςΜουνδουνίτσας, 1965
    35. 58.Μωραϊτης Γ. Αναμνήσεις ενός αντάρτη (Α και Β τόμοι), ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
    36. 59.Μωραϊτης Γ •Πίσω από τα σίδερα
    37. 60.Μωραϊτης Λ. •Ο Γοργοπόταμος - χρονικό, Αθήνα 1955
    38. 61.Μηχιώτης Χαρ. ·Τυμφρηστός και Τυμφρήστιοι, Αθήνα 1991
    39. 62.Μίχα Γ. ·Μαρτίνο, Λάρυμνα, Λούτσι, Πύργος, 1978
    40. 63.Μπίρης Κ. ·Ρωμ και Γύφτοι- Εθνογραφία και ιστορία των Τσιγγάνων, Αθήνα 1954
    41. 64.Μπλούκα Στ. · Πάπα (Μεσοχώρι Μακρακώμης Φθιώτιδας), Λαμία 1985
    42. 65.Μπουρογιάννη Θ.Γ. · Μαντασιά-Ρίζες και κληρονομιά, Λαμία 1999
    43. 66.Νάτσιος Θ.Δ. · Δήμος Λιανοκλαδίου (Λιανοκλάδι, Αμούρι, Ζηλευτό, Μοσχοκαρυά, Στύρφακα- Ιστορία-Τουρισμός-Ανάπτυξη, Δημ.Λιανοκλαδίου, 2001
    44. 67.Ιστορία της Στυλίδας, Στυλίδα 1989
    45. 68.Νάτσιος Θ.Δ.-Αλαμπάνου Ιωάννα · Φθιωτικός Τύπος (1852-1999), Λαμία 2001
    46. 69.Νάτσιος Δημήτριος •Οι δρόμοι και οι πλατείες της Λαμίας, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ /1998
    47. 70.Ξηροτύρης Ζ. ·Τραγούδια της Ρούμελης, Αθήνα 1991
    48. 71.·Λαϊκά όργανα και χοροί της Ρούμελης, Αθήνα 1992
    49. 72.Παναγιωτόπουλος Διομ. ·Λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία Ξυλικών, 1994
    50. 73.Παναγιωτόπουλος Θ. ·Το χωριό μου Βασιλικά Φθιώτιδος, 1969
    51. 74.Παπαγεωργίου Χ. ·Στις πλαγιές του Τυμφρηστού, Αθήνα 1962
    52. 75.Παπαγεωργίου Αλ. •Εμπειρίες ένοπλων αγώνων (1940-1950), ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ/ 2001
    53. 76.Παπαθεοδώρου Κ. ·Ροβολιαρίτικα και 35 χρόνια Δάσκαλος, Αθήνα
    54. 77.Παπαγκόγκου Βάγια •Στα πύρινα χρόνια 1940-1949, ΒΑΡΒΑΚΗΣ /2001
    55. 78.Παπασταθόπουλος Στ.· Ο Δομοκός, η μοναδική ελληνική πόλη με τουρκικό όνομα,

Αθήνα 1998

   1. 79.· Ο Θαυμακός, εμείς και οι ρίζες μας, Αθήνα 1991
   2. 80.Παπαναγιώτου Δ. ·Νεχωρίτικα Τραγούδια, Αθήνα 1977
   3. 81.Παπαναγιώτου Ι. ·Εύοσμα άνθη από τον λειμώνα της σοφίας του λαού μας, 1973
   4. 82.Πολυμεροπούλου Μ. ·Λαογραφικά της Φθιώτιδας, Λαμία 1997
   5. 83.·Με τους «δικούς μας» στα Βουνά και στα Χειμαδιά, Λαμία 1999
   6. 84.Πολυμεροπούλου Μ.- Πολυκανδριώτου Τ. - Οικονόμου Ε. ·Παραδοσιακές συνταγές Ρούμελης, Λαμία 1994
   7. 85.·Φυσικές πηγές ενέργειας (υδροκίνηση στην επαρχία Φθιώτιδος), Λαμία 1998
   8. 86.Πράπας Ζαχ. ·Ξυνιάδα Δομοκού Ν. Φθιώτιδος [Δαουκλί]- ιστορία, πολιτισμός, ήθη,έθιμα, Λαμία 1999
   9. 87.Πρωτοπαπάς Ζ. ·Λοκρίδα, 1952
   10. 88.·Πελασγία: από την Κρεμαστή Λάρισα μέχρι σήμερα, Αθήνα 1993
   11. 89.Ρίζος Παντ. ·Το Ροβολιάρι- ένα αρχέγονο χωριό της Ρούμελης (ανατομία μιας κοινωνίας), Αθήνα 1997
   12. 90.Ρούσκας Ι. ·Πατρική γη: Καστανιά Φθιώτιδος, Αθήνα 1980
   13. 91.Σέττας Κ. ·Λαογραφικά της Ρούμελης, Αθήνα 1989
   14. 92.Σκούρας Γ. ·Το Κλειστό: χορός και τραγούδι στο Νεοχώρι Υπάτης, Αθήνα 1974
   15. 93.·Η Κόκκινη Φανέλα: Νυφιάτικη και γιορταστική γυναικεία φορεσιά από το Νεοχώρι Υπάτης, Αθήνα 1993
   16. 94.Σταμέλος Δημ. ·Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη, από τον ΙΣΤ' αιώνα ως την εποχή μας, ΟϋΤΕΝΒΕΚΟ / 1993
   17. 95.Ταρσούλη Γεωργ. ·Τα παιχνίδια μας - [έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.], Αθήνα 1979
   18. 96.Τούμπας Αθ. •Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου
   19. 97.Τσάμη Βασ. · ΗΠανάρχαια Ελλάδα και η ιστορία των Ράχεων, Αθήνα 2000
   20. 98.Τσαρός Θ. ·Το χωριό μου το Γαρδίκι [Ομιλαίων], Αθήνα 1982
   21. 99.Τσεκούρας-Κατσαρός Γ. ·Ιστορία των Κομποτάδων Φθιώτιδος, Αθήνα 1982

100.Τσιτσάς Σερ. ·Στα άγρια όρη και άκαρπα ξύλα (λαογραφική δασική φυτογνωσία), Λαμία 195?

101.Τσιτσιπής Λ.- Σύλλογος Νέων Αμφίκλειας ·Το Δαδί- δείγμα Ρούμελης: Λαογραφία- Οικολογία , Αμφίκλεια 1981

102.Τσιτσιρίγκος Αθ. •Αγωνιστές [Αντίσταση], Αθήνα 1998

103.Τσουκνίδας Γ. ·Δοξασίες για το Γαλαξία στη Φθιώτιδα, Αθήνα 1978

104.Τσιώνης Παν. ·Ο νομός Φθιώτιδας, Αθήνα 1983

105.Φαλαϊνας Κ.•Ένα χωριό στην Αντίσταση [Αγόριανη Δομοκού], ΦΓ-24/1983

106.Φέρτης Ηλίας. • Μνήμες της Κατοχής , Αθήνα 1979

107.Φλώρος Αθ. ·Τοπωνύμια της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδος, Αθήναι 1968

108.Φλώρος Κ. ·Η επαρχία της Φθιώτιδος, Λαμία 1988

109.Φούντας Π. •Αντάμα με τη Λευτεριά, Αθήνα 1983

110.Χαλβατζή -Γκόγκου Ρήνα •Σελίδες από το θρύλο και την πραγματικότητα του εμφυλίου, Λαμία 1992

111.Χαριτάτος Διον. •Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, (Α΄και Β΄τόμος), Αθήνα 1998 -2001

112.Χατζηπαναγιώτου Γ. (καπετάν Θωμά) •Η πολιτική διαθήκη του Άρη Βελουχιώτη,ΔΩΡΙΚΟΣ

113.Χορμόβας Ευ. ·Η Μακρακώμη Φθιώτιδος:Κοινωνιογραφική,λαογραφική, ιστορική μελέτη..., Αθήνα 1964

114.·Ιστορία Μακρακώμης:Ιστορική, Κονωνιογραφική, Λαογραφική έρευνα, 1990

115.Χριστόπουλος Ε. ·Το χρονικό του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τεχνοεργατών Λαμίας, Λαμία 1986

116.·Χαλκουργοί και Χαλκουργεία της Λαμίας, Λαμία 1985 (ανάτυπο)

117.Woodhouse C. •Το μήλο της έριδος, ΕΞΑΝΤΑΣ /1976

                                                                                           ΑΡΘΡΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

118α .12 Δεκεμβρίου 1941, ΠΡ-6/1980

118β. 50 χρόνια χωρίς τον Πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ , τ. 87/1995

118.Αβραάμ Κ. ·Οι γύφτοι της Λαμίας, ΣΕ-68-69 / 1975

119.Αβραάμ Κ.( Βαβδινός Κ.) •Σελίδες Πολεμικού Ημερολογίου-1940, ΦΛ-5/1993

120.Αβραάμ Θωμάς •΄Ελληνες αεροπόροι [1940], ΠΡ- 6/1980

121.Αλατάς Δ. •Αναμνήσεις από τη ζωή μου στο Πυροβολικό του ΕΛΑΣ, ΕΑΝ-62/89

122.Αλεξόπουλος Κ. •Δυο λαογραφικά σημειώματα από την Αν. Φθιώτιδα, ΦΣ-3-4/1979

123.Αναγνωστόπουλος Β.· Ο Δομοκός στη δημοτική μας ποίηση, ΣΙΠΕΔ/1998

124.•Τοπωνύμια του Αγίου Γεωργίου, ΧΔ-7/1996

125.Αναγνωστόπουλος Δ. ·Λαϊκή Βιοτεχνία: Μαντάνια- Ντριστέλα, ΡΖ-2/1983

126.Αναγνωστόπουλος Ξ. ·Λαογραφικά, ΡΖ-1/1982

127.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΕΑΜ •Στρατόπεδο Δομοκού- Το Ελληνικό Νταχάου, τ.7/1988

128.Αποστολόπουλος Β. •΄Ετσι γράφτηκε η ιστορία, ΛΑ - 3,4 / 1986

129.Αποστολόπουλος Κ. •Αναμνήσεις από το αντάρτικο της Ρούμελης, ΕΑΝ-47/1985

130.Αρχανιώτης Β. •Το ανυπόταχτο Περιβόλι Σπερχειάδας, ΕΑΝ-45/1985

131.Αρώνης Π. •Ο Μυστικός Δείπνος (σύσκεψη Καπεταναίων του ΕΛΑΣ στη Λαμία 17-11-44), «Αντίσταση-ΕΑΜ»-11/1989

132.Ασπρουλάκης Κ. •Καστανιώτικες μνήμες-ομάδα Ιταλομάχων, ΦτΚ-20/1984

   1. 133.·Λαϊκή φαρμακολογία και θεραπευτική, ΡΖ-4/1985

134.Ασημάκης Ε. ·Λαϊκαί δοξασίαι Παλαιοχωρίου Δωριέων, ΦΘ-8/1956

   1. 135.•Τοπωνυμικά Παλαιοχωρίου Δωριέων, ΦΘ-9/1957
   2. 136.Αυγίκος Σπ. •Η τελευταία μάχη του 2/38 Τάγματος , ΕΑΝ-92/1996

137.Αφρουδάκης Αγγ. ·Τοπωνυμικό υλικό από την επαρχία Φθιώτιδας- Δοκιμή επεξεργασίας με υπολογιστή, ΑΣΦΕ/1990

138.Βαγγελίτσα Κουσιάντζα [εκτελέστηκε στη Λαμία], τ. 64/1989

139.Βελουχιώτης Άρης •Ο λόγος της Λαμίας, Οκτώβριος 1944, ΦΔ-2/1985

140.Βενετσανόπουλος Β. •Η 53η επέτειος του Γοργοπόταμου, ΕΑΝ-89/1995

141.Βεόπουλος Στ. •΄Αρης Βελουχιώτης-μια σκιαγραφία του, ΠΡ-13/1982

142.Βαρβούνης Μ. ·Οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Λαογραφικών Μουσείων: η περίπτωση του Λαογραφικού ΜουσείουΦθιώτιδας, ΦΧ-16/1995

143.Βλαχογιώργος Ν. •Μνήμες από την Κατοχή, ΡΖ-4/1985

144.Βλάχος Ν. •Πώς παρακάμφθηκε μια εξωφρενική απόφαση, ΕΑΝ-15/1978

145.Βλάχου Δεσποινα •Πώς γλύτωσε ο δασάρχης Γ.Αυγίκος, ΝΝ-19/1991

146.Βράχας Γ. ·Οι λαναράδες, ΓΧ-20/2981

   1. 147.·Ο σήμαντρος, ΓΧ-23/1982

148.Γαλάνης Δ. ·Η εξυπνάδα της Νεχωρίτισσας, ΝΝ-24/1996

149.Γαλλή Εριφύλη ·Ο γάμος στο Δομοκό, ΧΔ-4/ 1990

150.Γαλλής Λ. ·Παροιμίες που λέγονται στην επαρχία Δομοκού, ΧΔ-1/1980 και 2/1982

151.Γαλλής Λ. •Από τον πόλεμο του 1940-41, [ονόματα νεκρών, επιστολές, αφηγήσεις], ΧΔ-2/1982

152.ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ •Η πρώτη αντιστασιακή ενέργεια [το Γαρδίκι στην Εθν.Αντίσταση], τ.8/1977

153.Γερογιάννης Γ. •Αναφορά και αφιέρωμα στους πατριώτες αγωνιστές του χωριού μου Ροβολιάρι Φθιώτιδας, ΕΑΝ-57/1988

154.Γιαννέτσος Ν. •Η μάχη της σοδειάς στη Φθιωτιδοφωκίδα και η ενέδρα στο Παλιοχώρι Λοκρίδας, ΕΑΝ-45/1985

155.Γοργογιάννης Κ. •Η μάχη της Παύλιανης, ΝΠ-5/1984

156.Γρηγοριάδης Φ.• Αντάρτες βγήκαν στα βουνά, ΠΡ-15/1982

157.Δημητρίου Δ. (Νικηφόρος) •Το σαμποτάζ του Δαδιού, ΦΓ-9/1978

   1. 158.·ΗΜπερμπερίτσα, ΧΔ-1/1980
   2. 159.•Τα κάλαντα των Φώτων στη νότιο Θεσσαλία, ΧΔ-1/1980
   3. 160.•Τέσσερα δημοτικά τραγούδια μιλούν για το Δομοκό, ΧΔ-1/1980
   4. 161.·Δημοτικά τραγούδια που τραγουδιούνται στην Επαρχία μας, ΧΔ-1/1980, 2/1982 και 3/1987
   5. 162.·Θρύλοι και θαύματα στην επαρχία Δομοκού, ΧΔ-4/1990
   6. 163.•Δύο δημώδη μοιρολόια για δύο πολεμιστές, ΧΔ-9/1998
   7. 164.Γεώργιος Σκλαβούνος: ο πρώτος αντιστασιακός Ακαδημαϊκός [από Τιθορέα], ΣΕ-126/1979
   8. 165.Γιαννακοπούλου- Γάκη Αικ. · Το νοικοκυριό ενός λαμιώτικου σπιτιού στα αμέσως μετεπαναστατικά χρόνια, ΠΣΦΙ/1ο-2001, Λαμία 2002
   9. 166.ΓιαννόπουλοςΙ. ·Παλιότερα ονόματα της Στερεάς Ελλάδος, ΕΕΣΜ-3/1973
   10. 167.ΓκανάςΙ. ·Ερωτικοί διάλογοι στηΜαλεσίνα Λοκρίδος, ΦΣ-3-4/1979
   11. 168.ΓκιζάνηςΔημ. ·Τα βότανα της Φθιωτικής γης, ΠΡ-7/1981
   12. 169.·Πασχαλιάτικη Λαμία, ΦΧ-8/1987
   13. 170.Γκούμα'Εφη •..Να σου βροντήσω μια αρμονιά..;- Ο ορειχαλκουργός Βαγγ. Παγουρτζής, ΑτΠ-2 / 1998
   14. 171.Γολέμι-Ματθαίου, [1943], ΠΡ-11/1981
   15. 172.Γοργοπόταμος, ΦΓ- 12 / 1979
   16. 173.ΔελόπουλοςΓ. ·Τοπωνύμια του Νεοχωρίου, ΝΝ-3/1974
   17. 174.·Τα ονόματα των χωριών γύρω από το Νεχώρι της Οίτης, ΝΝ-10/1982
   18. 175.·Βρύσες και πηγές στο Νεχώρι Υπάτης, ΝΝ-11/1983, 12/1984 και 13/1985
   19. 176.Γνωριμία με τον ΄Αρη, ΠΡ-14/1982
   20. 177.·Γολινά της Φθιώτιδας:το όνομα του βουνού, ΝΝ-14/1986
   21. 178.·Τρία τοπωνύμια της Φραγκοκρατίας στη Φθιώτιδα: Μεξιάτες, Κομποτάδες, Φρατζή, ΝΝ-15/1987
   22. 179.·Βουνοκαρφές της Οίτης στο Νεχώρι, ΝΝ-16/1988
   23. 180.·Για το τοπωνύμιο Λαδικού, ΥΠ-20-21/1989 και ΛΔ-6/1988
   24. 181.·Στου Καλιώρα τον Πύργο:ένα περίεργο τοπωνύμιο και ένας θρύλος σε διάφορα βουνά, ΝΝ-17/1989
   25. 182.·Το στοιχειό της Πάθενας, ΝΝ-18/1990
   26. 183.·Τοπωνύμια της Φθιώτιδας σε ενικό /πληθυντικό-Διαχρονικότητα ενός φαινομένου και σήμερα ζωντανού, ΑΣΦΕ / 1990
   27. 184.·Το τυρί της Οίτης, ΝΝ-19/1991 και ΣΕ-272-273/1992
   28. 185.·ΣτιςΚαρές, στιςΛογγές..(Χωράφια στο Νεχώρι), ΝΝ-20/1992
   29. 186.·Στο Ρόνι και μερικά ακόμα μυστήρια τοπωνύμια, ΝΝ-22/1994
   30. 187.·Η τεκμηρίωση της έρευνας για το Ρόνι, ΝΝ-23/1995
    1. 188.·Η κοινωνική διαμαρτυρία μέσα από τα τραγούδια μας, ΝΝ-24/1996
    2. 189.·Στ’ Αβδή, στ’ Αλούμπεη, στ’ Αλμπάη, στ’ Πατιρ’λόγ’ (τέσσερα λιβάδια με περίεργα ονόματα στην Οίτη), ΝΝ-25/1997
    3. 190.·Ηστερεολλαδική προφορά, ΝΝ-26/1998
    4. 191.·Το πέρασμα τ’ Βελουχιού, ΝΝ-26/1998
    5. 192.·Τι να γράφουμε στο περιοδικό μας (και τι να μη γράφουμε),ΝΝ-26/1998
    6. 193.· Νέα στοιχεία για την Υπάτη της Φραγκοκρατίας, ΠΣΦΙ/3ο -2005, υπό έκδοση

194. Δελόπουλος Θ. ·Δοξασίες και έθιμα του παλιού καιρού κατά το χτίσιμο του σπιτιού, ΝΝ-26/1998

   1. 195.Δημούλης Στ. ·Ζάχος Ξηροτύρης (ο αειθαλής λαογράφος), ΦΧ-16/1995
   2. 196.·Εικόνες και στιγμιότυπα από την παλιά Χιλιαδού, ΣΙΠΕΔ
   3. 197.Ένας άξιος Δήμαρχος [Μπαρμπαλιάς Καρδάρας- Κατοχή], ΣΕ-118/1979
   4. 198.Επιστολή για το Γοργοπόταμο, ΣΕ-301/1994
   5. 199.ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ •Το Βρετανικό απόσπασμα Τζέλικο στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση (Οκτ.1944) [Λαμία], τ. 56/1987
   6. 200.ΕυθυμιόπουλοςΧρ. ·Τα τοπωνύμια Κουρναρίτσα και Αρσαλή, ΥΠ-5/1981
   7. 201.Ευθυμιόπουλος Χρ. •Επιμνημόσυνος λόγος (η τραγωδία της Υπάτης), ΠΡ-23/1983
   8. 202.ΖαγγογιάνηςΕ. · Λαογραφικά 'Ανω Βαρδατών Φθιώτιδος, ΦΘ-8/1956
   9. 203.Ζαπαντιώτης Ι. •Η σπηλιά της γιαγιάς, [κατοχική Υπάτη], ΥΠ-33-36/1996
   10. 204.Ζαρκάδας Ν. •Οι Νεχωρίτες που χάθηκαν στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και εμφύλιο (1940-50), ΝΝ-18/1990
   11. 205.Ζαφείρης Κ. •Ο καπετάν Τζιοβάρας, ΥΠ-12/1984
   12. 206.Ζάχαρης Γ. •Από τους αγώνες του ΕΛΑΣ στη Λοκρίδα, ΕΑΝ-47/1985
   13. 207.Ζορμπάς Απ. •Θερμοπύλες, ΣΕ-4 / 1969

208. Ζυγογιάννης Ν. · Η κοινωνική μετεξέλιξη των Σαρακατσαναίων, ΦΧ-25/2004

   1. 209.·Οι Σαρακατσαναίοι της Φθιώτιδας του χθες και του σήμερα, ΦΧ-23-2002
   2. 210.ΖάραςΔ. ·Το αντάμωμα των απανταχού 'Ανω-Αγοργιανιτών στο χωριό στις 17-7-1993 και τα ξεχασμένα παιχνίδια, ΧΔ-9/1998
   3. 211.ΖαρκάδαςΘ. ·Το μοίρασμα των λιβαδιών(απ’ την ποιμενική ζωή του Νεοχωρίου), ΝΝ- 5/1976-77
   4. 212.·Στρούγκα στα κάτ’ Λιβάδια (απόσπασμα από το βιβλίο Ποιμενική ζωή του Νεοχωρίου), ΝΝ-6/1978
   5. 213.ΖορμπάςΕυαγγ. ·Ο γάμος στο χωριό Τσούκα Φθιώτιδος, ΦΑ-6,7,8/1971
   6. 214.·Ο γάμος στο χωριό Τσούκα της Φθιώτιδας, ΦΣ-3-4/1979
   7. 215.·Γράψε Γρηγόρ’ στραβοσκούφ ’..., (παράδοση από το χωριόΤσούκα Φθ/δας), ΦΣ-5- 6/1979
   8. 216.Ζ-ς·Λαμία, η όμορφη αρχοντοπούλα (παράδοση), «Μαθητικοί Ορίζοντες»-1, Λαμία 1943
   9. 217.Η αληθινή γενναιότητα (αναμνήσεις), ΠΡ-24/1983
   10. 218.Η απελευθέρωση του Καρπενησίου, ΕΑΝ-59/1988
   11. 219.Η πολεμική μου ομάδα , ΠΡ-6/1980
   12. 220.Η Αταλάντη ευγνωμονούσα, ΠΡ-5/1980
   13. 221.Η γυναίκα στην Εθνική Αντίσταση, ΛΑ-4 / 1986
   14. 222.Η δίκη του Γοργοποτάμου, ΠΡ-12/1981
   15. 223.Η κόρη της Λαμίας [Κατοχή], ΦΓ-23/1983
   16. 224.Ημερολόγιο Γεγονότων (1942 - 1944), τ.4 / 1986 και 6-7 /1987
   17. 225.Η σκοτωμένη ελπίδα, [εμφύλιος], ΠΡ-18/1982
   18. 226.ΗλιόπουλοςΔ. ·’Εκθεση λαογραφικού υλικού στη Λαμία, ΛΑ - 13/1988
   19. 227.ΗλιόπουλοςΔ.- Τσαλαφούτας Γ. ·Οδοιπορικό στη Δίβρη: Λαμία - Μύλος, Δ-29/1989 (τοπωνυμικό οδοιπορικό σε πολλές συνέχειες)

143.

•Ο Μύλος, Δ-30/1989

144.

•Μύλος- 'Αγιος Νικόλαος, Δ-31/1989

145.

•Άγιος Νικόλαος- Μαγούλα, Δ-33/1990

146.

•Μύλος- Άγιος Δημήτριος, Δ-34/1990

147.

•Άγιος Δημήτριος- Δίβρη, Δ-35/1991

148.

•Δίβρη- Ξερομανώλια, Δ-36/1991

149.

•Άγριο Μέλι, Δ-37/1991

150.

•Κουραδάς- Καράινες- Δίβρη, Δ-38/1992

151.

•Αλαταρές- Λούτσα- Σκούρα- Αυδή, Δ-39/1992

152.

•Αγία Παρασκευή- Σάββα, Δ-40/1993

153.

•Δοκίμια- Φτελιά- Παλιόκαστρο, Δ-41-42/1993

154.

•Παλιόκαστρο, Δ-43/1994

155.

•Ξεροβούνι- Μαρκές- Λεφτοκαρυά, Δ-44/1994

156.

•Λιόρεμα- Κομίνια, Δ-45/1995

157.

•Κομίνια- Αη-Λιάς, Δ-46/1995

158.

•Αη-Λιάς- Κανάλια- Περδικοτσόμαρο, Δ-47/1995

   1. 159.·Περδικοτσόμαρο- Αη-Θανάσης, Δ-48/1996
   2. 160.·Αη-Θανάσης- Χωριό, Δ-49/1996
   3. 161.·Δίβρη- Βαϊμπες, Δ-50/1997
   4. 162.•Το χειμερινό λιβάδι, Δ-51/1997
   5. 163.·ΣτοΜακρυλείβαδο, Δ-52/1997
   6. 164.·Πελεκάνος- Τρανή Βρύση, Δ-53/1998
   7. 165.·Τσιατάλι- Κοκκινοκλάδια, Δ-54/1998
   8. 166.·Τρανή Βρύση- Σανατόριο, Δ-55/1998
   9. 167.·Αντίνιτσα, Δ-56/1998
   10. 168.·Αντίνιτσα- Λαμία, Δ-57/1999
   11. 169.Η Μεγάλη μάχη της Παύλιανης, «Αντίσταση-ΕΑΜ»-7/1988
   12. 170.Θεοδώρου Ν. •Μολών Λαβέ [κατοχή], ΚΝ-15/1986
   13. 171.ΘωμόπουλοςΘ. ·Τα βλαχοκόνακα, ΡΗ-3/1959
   14. 172.·Γιατροσόφια, φτιασίδια, μπογιές, ΦΘ-4/1958
   15. 173.ΙωαννίδηΣτ.- Ελπίδης Π. ·Η «γκαμήλα» της Λαμίας, ΜΠ-1 (16)/1990-91
   16. 174.Κάιλας Δ. •Άρης Βελουχιώτης 1905-1945, ΕΑΝ-87/1995
   17. 175.Καινούργιος Η. •Το σαμποτάζ στο σταθμό Δαδίου και την Παλαβίτσα, ΕΑΝ-71/1991 και ΦΓ-8/1978
   18. 176.ΚαλέντζουΚων. ·Παραδοσιακό ψωμί στη δυτική Φθιώτιδα, ΦΧ-13/1992
   19. 177.Καλέντζου Κων. •Ακτίνα ανθρωπιάς [κατοχικό περιστατικό], ΦΧ-19/1998
   20. 178.·Τα κόλλυβα στη δυτική Φθιώτιδα, ΦΧ-14/1993
   21. 179.·Τα τοπωνύμια της περιοχής της κοιν. Μεσοποταμίας Φθιώτιδας, ΦΧ-15/1994
   22. 180.·Η «λειτουργιά» στις πηγές του Ινάχου, ΦΧ-16/1995
   23. 181.·Η άρδευση στη δυτική Φθιώτιδα, ΦΧ-17 / 1996
   24. 182.·Το πρόσφορο, ΦΧ-18 / 1997
   25. 183.·Το στοιχειό της Βίστριζας, ΦΧ-22-2001
   26. 184.·Τα λιθανάγλυφα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεσοποταμίας (Χαλίλης) Φθιώτιδος, ΦΧ-23/2002
   27. 185.Καζάζος Σ. •Πώς δέθηκε κι άνδρωσε το ΕΑΜ στον τόπο μου [περ.Δομοκού], ΕΑΝ-54/1987
   28. 186.ΚαλοδήμοςΘ. ·Νικ.Κασομούλης- λαογραφικά ερανίσματα από τα «Στρατιωτικά Ενθυμήματα», ΠΛ-1/1977
   29. 187.·Θηλυκωτά Λαμπριάτικα τραγούδια της επαρχίας Δομοκού, ΦΣ-3-4/1979
   30. 188.·Το ανάπιασμα των προζυμιών στους γάμους των Σαρακατσαναίων της Φθιώτιδας, ΦΓ-13/1979
   31. 189.·Ο Φλάμπουρας στους γάμους των σαρακατσαναίων της Φθιώτιδας, ΣΕ-119/79
   32. 190.·Η Φθιώτιδα κατά τη χάραξη των ελληνικών συνόρων στα 1832, ΠΡ-10/1980
   33. 191.·Σαρακατσαναίοι, ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, ΣΕ-210/1986
   34. 192.·Η φυγή και ο διασκορπισμός των Σαρακατσαναίων στα χρόνια του Αλή Πασά (1744-1822), ΦΛ-5/1993
   35. 193.·Σαρακατσαναίοι και Μανταβέληδες, ΦΛ-7/1994
   36. 194.·Θηλυκωτά Λαμπριάτικα τραγούδια της επαρχίας Δομοκού, ΧΔ-8/1997
   37. 195.ΚαλτσάςΔ. ·Ο γάμος στο χωριό Πουγκάκια της Φθιώτιδος, ΦΣ-3-4/1979
   38. 196.ΚαμαρίτσαςΑθ. ·Το χωριό Γερακλή [ιστορικά-τοπωνύμια], ΧΔ-3/1987
   39. 197.ΚαμαρίτσαςΑθ.-Καμαρίτσας Κ.· Τα πανηγύρια στη Γερακλή, ΧΔ-8/1997
   40. 198.ΚανατάςΔημ. (Παλιόφιλος) ·Το γκίνιασμα (οριοθέτηση οικισμού), ΤΛ-1/1992
   41. 199.·Από τα έθιμα των γιορτών της Πρωτοχρονιάς, το ασήμωμα και το σπούρνισμα, ΤΛ-1/1992
   42. 200.•Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κωσταλεξίου, ΤΛ-1/1992
   43. 201.•Το τζάκι και η οικογένεια , ΤΛ-3 / 1993
   44. 202.·Της Μεσοσπορίτισας- από τα έθιμα της σποράς ,ΤΛ-3 / 1993
   45. 203.·Δουλειές και επαγγέλματα των Κωσταλεξιωτών:γεωργός, κτηνοτρόφος, ξυλοκόπος, ΤΛ-3/1993 και 4/1994

198.

•Ο καπνεργάτης Αντώνης Ραχαβέλης (1884-1949), ΤΛ-4/1994

199.

•Ο χτίστης, ΤΛ-4/1994

200.

•Το Καρναβάλι, ΤΛ-4 / 1994

201.

• Τα επαγγέλματα: αγροφύλακας, ΤΛ-6/1995

202.

•Το καλαμπόκι, το λιοράδι και η πιπινούζα στο Κωσταλέξη, ΣΕ-296/94

203.

•Τα παλιά μας παιχνίδια - η Τσιλίκα, ΤΛ-6 / 1995

204.

•Τα παλιά μας παιχνίδια -Στεφάνια (κύλες),ΤΛ-7 / 1995

205.

•Τα επαγγέλματα: κανταρτζής, ΤΛ-7/1995

206.

•Υδρονομέας (νεροφόρος), ΤΛ-8/1996

207.

•Τα παλιά μας παιχνίδια -Βόλοι, ΤΛ-9 / 1996

208.

•Ο μπακάλης, ΤΛ-9/1996

209.

•Ο κουρέας (μπαρμπέρης), ΤΛ-11/1997

210.

•Ο ράφτης και η μοδίστρα, ΤΛ-13/1998

211.

•Ο Γραμματικός [οι Γραμματείς της Κοινότητας], ΤΛ-13/1998

212.

•Αύγουστος '98 [λαογραφικές εκδηλώσεις], ΤΛ-13/1998

213.Κανέλλος  Βασ. • Οξυά- Σαράνταινα (Ιστορία-θρύλοι-παραδόσεις), ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαμία

2005

214a Κανελλόπουλος Γ. •Αναμνήσεις της Κατοχής, ΕΑΝ-22/1980

214b Καπετάν Περικλής •Λόγος πανηγυρικός, ΦΓ / 1985

214.Καραγεώργος Β. •Η αγριάδα, ΛΔ-6/1988

215.Καραγεώργος Θ. •Να, κάπως έτσι κάηκε η Βελίτσα Λοκρίδας, ΕΑΝ-95/1997

216.•Αντικαρκινικά φυτά και δένδρα του Νιοχωριού, ΝΝ-19/1991

217.•Τα βότανα της Λαδικούς, ΛΔ-5/1987

218.•Βοτανική χλωρίδα της Υπάτης, ΥΠ-20/1988

219.•Ιδιότητες του βοτανοφάρμακου «αριστολοχία», ΝΝ-16/1988 και 17/1989

220.•Φθινοπωρινό ταξίδι στο Νεχώρι:οδοιπορικό και συλλογή βοτάνων, ΝΝ-14/1986

221.Καραγιάννης  Αθ. •Ηλαϊκή ξυλογλυπτική στα Πουγκάκια, ΓΧ-23/1982

222.Καραγιάννης Γ. •Το σταματημένο ρολόι - Κατοχή 1941 – 44, ΦΛ-4/1993

223.Καραγιάννης Γ. •45 μέρες μετά το Γοργοπόταμο, ΛΑ-12/1988

224.Καραδήμα  Γωγώ •Τα έθιμα του Γάμου [Πύργος], ΡΖ-2/1983

225.Καραθεοδώρου  Δ. • Η ονομασία της Στυλίδας στις λαϊκές μας παραδόσεις, ΦΛ-2/1992

226.Καραμήτρος  Κ. »Ο γάμος στο Περιβόλι, ΧΔ-4/1990

227.Καραμήτρος Ευ. •Από τη δράση του Εφεδρικού Συντάγματος δυτ. Φθιώτιδας του ΕΛΑΣ, ΕΑΝ-45/1985

228.Καρανίκα Σ. •Αναμνήσεις από το στρατόπεδο της Λάρισας, ΕΑΝ-15/1978

229.Καραναστάσης  Ε. •Το γκίνιασμα του χωριού (Σταυρός Φθιώτιδας), ΦΘ-6/1956

230.Καραπατάκης  Αθ. •Παλαιά λαμιώτικα επαγγέλματα (19ος-20ος αι.), ΦΧ-1/1980

231.•Αι εκδηλώσεις των Απόκρεω στην παληά και νεωτέρα Λαμία, ΕΑ/1742-47/1964

232.Καραστάθης  Κ. • Γλωσσικά Μαλεσίνας, ΣΕ-130/1980

233.Καραχάλιος  Χ. •Η προσφορά της αγροτιάς (ο αγρότης πρό του ’21 και μετά), ΦΓ-5/1977

234.Καρβούνης   Δ. •Τ’ ανάπιασμα των προζυμιών (από τη μελέτη: ο γάμος στο Νεχώρι Υπάτης), ΝΝ-4/1975

235.•Η νύφη πάει στην πεθερά και στου γαμπρού το σπίτι (αποσπ.), ΝΝ-8/1980

236.Καρκάνης Ν. •Ο πρωτοκαπετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης,ΕΑΝ-71/1991

237.Καρλέτας  Β. • Λαογραφικά Ανατολικής Φθιώτιδος, ΦΘ-13/1958

238.Καρπέτας  Β. •Λαογραφικά Ανατολικής Φθιώτιδος, ΦΘ-13/1958

239.Καρπέτας Ι. •Το πανηγύρι στηΧιλιαδού, ΧΔ-8/1997

240.•Λαογραφικά τηςΧιλιαδούς, ΧΔ-4/1990

241.Καρράς  Σίμων • Νεχωρίτικα τραγούδια από το Νεοχώρι Υπάτης, [από ραδιοφωνικές εκπομπές της 10 και 17-11-1970], ΝΝ-2/1971

242.Κατάλογος μαχητών του Γοργοπόταμου, τ. 81/1993

243.Κατοχικές σελίδες, ΓΧ-17, 18,20/1980

244.Κατσαρός Αθ. •Επίθεση αποσπάσματος της 16ης Ταξιαρχίας κατά γερμανικών φρουρών Φαρσάλων, Δεμερλή και Λιανοκλάδι, ΕΑΝ-72/1991

245.Κατσιγιαννοπούλου  Εριέττα •Ο γάμος στο Πουρνάρι Δομοκού, ΧΔ-4/1990

246.Κατσαούνος  Αρ. •Σπορά,θερισμός,αλώνισμα στις αρχές του αιώνα μας, ΦΣ-3-4/1979

247.•Το «Ζεφ» στο χωριό Βαθύκοιλο Πελασγίας, ΦΣ-3-4/1979

248.Κατσόγιαννος Ι. •Φυγή στα Βαρδούσια [Κατοχή], ΝΝ-23/1995

249.Κατσούδας Γ. •΄Ανω Καλλιθέα Φθιώτιδος-ένα χωριό γεμάτο Αντίσταση, ΠΡ- 24/1983

250.Κατσουλέας  Στ. ·Οι μετονομασίες των μεγαλοτοπωνυμίων της επαρχίας Φθιώτιδας και η προβληματική τους, ΑΣΦΕ /1990

251.Καφρίτσας Αθ. • Οι Νεοζηλανδοί πολεμούν στις Θερμοπύλες, ΣΕ-8 / 1969

252.Κ.Δ. •Μια μαρτυρία για τις ταλευταίες στιγμές των πατριωτών που εκτελέστηκαν για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, ΕΑΝ-73/1991

253.Κεφαλάς  Ν. ·Ο εξοπλισμός του τσοπάνου, ΤΛ-7 / 1995

254.·Οι μαθητές κι ο δάσκαλος πριν 70 χρόνια, ΝΝ-24/1996

255.Κιάφας Δ. •Από τις αναμνήσεις μου στην Εθνική Αντίσταση, ΕΑΝ-44/1985

256.Κορέλης  Λ. ·Ένας μεγάλος Φθιώτης, ο Ζ.Ξηροτύρης, ΓΧ-41/1988

257.Κορέλης Λ. •Γοργοπόταμος, ΦΓ-7/1977

258.Κορέλης Δ. •Τα πριν και μετά το Γοργοπόταμο- η προσφορά του Γαρδικίου στην ανατίναξη της γέφυρας 25-11-1942, ΓΧ-16/1979

259.Κορρέ   Κατερίνα ·Νεοελληνικά αργυροχοϊκά εργαστήρια- Ο Νεβεσκιώτης τεχνίτης της Λαμίας, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-9/1983

260.Κατσαλής  Γ. ·Τα λίγα ιστορικά και αιωνόβια δέντρα του χωριού μας, ΝΚ-7/1997

261.Κλάρας Μπ. •Η Ρούμελη στην Εθνική Αντίσταση, ΦΓ-4/1976

262.Κορκόβελος Ι. •Υπάτη: το χρονικό μιας πόλης (17 Ιουλίου 1944), ΥΠ-22-24/1990

263.Κορκόβελος Π. •Η Υπάτη στην Αντίσταση, ΡΖ-5/1986

264.Κοροπούλης Π. •Αναμνήσεις από την Εθνική Αντίσταση [Πλατύστομο],ΕΑΝ-47/1985

265.Κορυφίδης Θ. •Πώς φυγαδεύσαμε τους Ρώσους αιχμαλώτους για το βουνό, ΕΑΝ-72/1991

266.Κοτρωνιάς Γ. •Μαργίτσα Καρανάσιου-Ασπασία Κόκοτα (δυο ηρωίδες ΕΠΟΝίτισσες) [Λαμία], ΕΑΝ- 70/1990

267.Κουκουβίνος Ν.-Πολυμέρης Α. •6-10-1943, η μεγάλη μάχη της Μακρακώμης, ΕΑΝ-75/1992

268.Κοτσαλής  Κ. ·Ο θερισμός στο χωριό τότε..., ΝΚ-7/1997

269.Κουμανούδης    Ι. ·Η αρχιτεκτονική ενός πυργόσπιτου εις το χωριό Αχινός, «Τεχνικά Χρονικά» Αύγουστος 1968

270.Κουμπάρος  Αθ. ·Δημοτικά τραγούδια:Παναγιωτούλα, ΦΘ-6/1956

271.Κούτσικας  Κ. ·Τα ήθη και τα έθιμα της πρωτοχρονιάς όπως τα ζήσαμε στη Μακρυρράχη, ΧΔ-1/1980 και ΣΕ-343/1998

272.·Τα αινίγματα όπως τα λέγανε κατά τα νυχτέρια στο χωριό Μακρυρράχη(Καϊτσα) Δομοκού, ΧΔ-2/1982

273.·Ηλίμνη Ξυνιάδα, ΧΔ-3/1987

274.·Τα παιχνίδια και πως τα έπαιζαν οι προ του 1940 γενιές στην Καϊτσα και στα άλλα χωριά μας, ΧΔ-4/1990

275.·Τοπωνυμίες του χωριού Μακρυρράχη [πρώην Καϊτσα] Δομοκού, ΧΔ-5/1992

276.·Η εορτή της Ανάληψης και τα υφιστάμενα έθιμα στα χωριά της Ρούμελης, [Καϊτσα], ΣΕ-301/1994

277.·Το Δοκίμι του χωριού Μακρυρράχη [πρώην Καϊτσα] Φθιώτιδος, ΧΔ-6/1995, ΣΕ- 307/1995

278.·Το αυγό της Αποκριάς, ΣΕ-308/1995

279.·Ο θεριστής, ΣΕ-311-312/1995

280.·Ο Αλωνάρ’ς, ΣΕ-313/1995

281.·Οι Καλικάντζαροι στα χωριά της επαρχίας Δομοκού, ΧΔ-8/1997, ΣΕ-318/1995

282.·Το πανηγύρι στο χωριό Μακρυρράχη, ΧΔ-8/1997

283.Κουτσούμπας   Δ. ·Τα έθιμα του γάμου στο χωριό Ν. Μάκρυσι, ΧΔ-4/1990

284.Κρίκος Δ. •Το ιστορικό του τυπογραφείου των ΕΑΜικών οργανώσεων Αν. Στερεάς –Εύβοιας, ΕΑΝ-87/1995

285.Κυροδήμος Ηρ. · Έθιμα και χοροί Νεομοναστηριωτών Φθιώτιδας, ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαμία 2005

286.Κώστας Αμπλιανίτης [Λοκρίδα], ΕΑΝ-93/1996

287.·Απάν’χορός Πελασγίας, ΠΣΦΙ/3ο - 2005, υπό έκδοση

288.Κώστας Αμπλιανίτης, ο γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής Λοκρίδας του ΚΚΕ, ΕΑΝ-93/1996

289.Λαγδάς Π. •«Θυμάμαι για τον Άρη…», ΕΑΝ-161/978

290.Λάζαρος Ευθ. ·Τοπωνυμικά Δρυμαίας Λοκρίδος, ΦΘ-8/1956

291.Λαζάρου  Αχ. ·Οι εύζωνοι της Φθιώτιδας ως φορείς πανάρχαιης φορεσιάς, ΑΣΦΕ/1990

292.ΛΑΪΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ •Αφιέρωμα στο Γοργοπόταμο – Χρονικό, τ. 4 /1986

293.Λαϊνάς  Θ. ·Ιωάννης Φ. Βερέτας, ο πρώτος λαογράφος της Φθιώτιδας, ΣΕ-36/1972

294.Λαϊνάς Θ. •Από το χρονικό της καταστροφής της Υπάτης, ΣΕ-121-122/1979

295.Λαϊνάς Θ. Από το χρονικό καταστροφής της Υπάτης, ΣΕ-121-122/1979

296.Λαϊνάς Θ. Η Υπάτη στις φλόγες 17-6-1944, ΥΠ-5/1981

297.Λαϊνάς Θ. Υπαταίοι μάρτυρες της Κατοχής, ΣΕ-168/1983

298.Λαϊνάς ΘΤο συναξάρι ενός τόπου, ΥΠ-11/1984

299.Λαϊνάς ΘΓοργοπόταμος-Υπάτη (1942-1992) μια επέτειος,το βαρύ τίμημα της Υπάτης, ΥΠ-25-27/1992

300.Λαϊνάς Θ.Η ανακήρυξη της Υπάτης σε «Μαρτυρική Πόλη», ΥΠ-37-41/1999

301.Λέλης  Γ. ·Λαογραφικές αναμνήσεις-η γιορτή των Αγ. Απόστόλων, ΦτΚ-3/1980

302.Λέλης Γρηγόριος •Αφοπλισμός στο χωριό μας, ΦτΚ-12/1982

303.Λίμας Γ. •Αναμνήσεις απ’ την Κατοχική περίοδο,[Λοκρίδα], ΠΡ-30/1984

304.Λίμας Γ. Αποτίμηση προσφοράς –δάσκαλοι στην Αντίσταση, ΡΖ-5/1986

305.·Καστανιώτικο Γλωσσάρι, ΙΧΝ-3/1998

306.•Λαμία 18 Οκτωβρίου 1944: Φεύγουν οι Γερμανοί έρχεται ο ΄Αρης, (από το βιβλίο «Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης»), ΛΑ-8/1987

307.Λεπίδας  Κ. ·Πως γίνεται ο γάμος στην Εκκάρα, ΧΔ-4/1990

308.Λουκόπουλος Γ. •Περιπέτειες του δασάρχη Αυγίκου στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής, ΝΝ-20/1992

309.Λουρή Ιουλ. •Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου [μαρτυρία Γ. Λουρή], ΜΠ-21/1993-94

310.Μακρής  Γιάννης ·Τοπωνύμια της περιοχής Σταυρού Φθιώτιδας, ΦΧ-15/1994

311.Μαλεβίτσης Π. •Μια παιδούπολη στην περίοδο της Κατοχής στη Λοκρίδα, ΕΑΝ-95/1997

312.Μαμάνδρα Ασπ. •Αναμνήσεις από τα δραματικά γεγονότα της Κατοχής στην Αταλάντη, ΛΟΚΧ-4/1998

313.Μανδάλου  Βας. ·Ο γάμος προ του 1910 στο Νεοχώρι [Δομοκού], ΧΔ-4/1990

314.Μαντάς Χρ. ·Τα στοιχειά της Υπάτης, ΥΠ-5/1981

315.Μαντές Κ.Δ. ·Το όνομα του χωριού, (Γαρδίκι Ομιλαίων) ΓΧ-17/1980

316.Μαρκογιώργος Ε. •Ο πρώτος μας νεκρός [Γαρδικιώτες στην Εθν.Αντίσταση], ΓΧ-4/1975

317.Μαυρομύτης Αν. •Ευρυτάνες στο Γοργοπόταμο, ΠΡ-30/1984

318.Μετά το Γοργοπόταμο…,ΦΓ-4/1976

319.Μηνογιάννης  Δ. ·Λαογραφικά σκαριφήματα Υπάτης, ΦΧ-6/1985

320.•Τοπωνύμια και βρύσες της Υπάτης και της περοχής, ΦΧ-10/1989

321.Μηχιώτης  Χαρ. •Το παλιότερο υδραγωγείο της δυτικής Φθιώτιδας- η ενεπίγραφη κρήνη του, ΦΛ-1/1991

322.Μνήμη και τιμή στο Κούρνοβο, ΦΓ-9/1978

323.Μνήμες [Κατοχής], ΝΝ-24/1996

324.Μηχιώτης Χαρ. •Η Εθνική Αντίσταση στον Τυμφρηστό, «Αντίσταση-ΕΑΜ»-16/199

325.Μόκας Χρ. •Επικίνδυνο ταξίδι, ΕΑΝ-63/1989

326.Μπακογιάννης  Δ. • Ψάρεμα στον Σπερχειό, ΦΘ-16/1958

327.Μπαλκούρας Ν. •Το Κρίκελλο [Ευρυτανίας] στην Εθνική Αντίσταση και στον εμφύλιο. πόλεμο, ΕΑΝ-77/1992

328.Μπάμπαλης   Ηλ. •Λαογραφικά χωρίου Σπαρτιάς: παραδόσεις, θρύλοι, ιστορίες, αινίγματα, παροιμίες, κατάρες, βρισιές, ΦΘ-7 και 8/1956

329.Μπέκιος Σπ. •Σεβασμός στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, ΕΑΝ-73/1991

330.Μπενιάτα  Ελένη •Νερόμυλοι στ’Αρχάνι Φθιώτιδας, ΣΕ-349-350/1998

331.Μπιμπή-Παπασπυροπούλου     Αγλ. •Παραδοσιακή ιατρική στην περιοχή Φθιώτιδας - Συγκριτική έρευνα, ΑΣΦΕ / 1990

332.Μπλούκας  Στ. •Τοπωνύμια του χωριού Πάππα -Μακρακώμης Φθιώτιδας, ΦΧ-13/1992

333.Μποσινάκος Γ. •Πριν από το γκρέμισμα [Γοργοπόταμος], «Αντίσταση»-15/1990

334.Μπούρχας Γ. •Ένα σαμποτάζ της οργάνωσης Στυλίδας, ΕΑΝ-43/1984

335.Μυλωνάς Αλ.• Αυτό το αίμα δεν θ’ αφήσουμε να χαθεί [η μάχη των Θερμοπυλών του 1943], ΦΓ-9/1978

•Επιχειρήσεις των Ναζήδων στην ορεινή Παρνασσίδα, ΕΑΝ-43/1980

) •΄Ενας αγωνιστής θυμάται.. Απ’ τη δράση του 11/36 Τάγματος του ΕΛΑΣ(1943-45), ΛΑ-4 έως ΛΑ-14 [Τα δημοσιεύματα των τ. 13 και 14 αναφέρονται σε μάχη στις Θερμοπύλες (Σεπτέμβρης 1943)]

336.Μυρσιώτης Γ. •Ο δάσκαλος στην Εθνική Αντίσταση, ΦΓ-26/1984

337.Μωραϊτης Α. •Ανηφορίζοντας το δρόμο της τιμής [Άρης], ΕΑΝ-15,16/1978

338.Μωραϊτης Γ. •Ιταλία καπούτ! [Λοκρίδα], ΕΑΝ-80/1993

339.Νάτσιος  Θ.Δ. •Τουρκικά γλωσσικά κατάλοιπα στη Φθιώτιδα, ΦΑ-7/1972

340.•Σπαρτιώτικη νυφική φορεσιά, ΦΣ-3-4/1979

341.•Ο θεσμός της υιοθεσίας των εκκλησιών στη Σπαρτιά, ΦΣ-5,6/1979

342.•Τσαρουχάδικα και τσαρουχάδες της Λαμίας ( 19ος - 20ος αι.), ΦΧ-10/1989 και ΣΕ- 253 έως 256/1990

343.•Φθιωτικά Λαογραφικά βιβλία (1860-1988), ΦΧ-10/1989

344.•Παλιά λαμιώτικα προικοσύμφωνα (1837-1839), ΦΧ-14 / 1993

345.Νάτσιος Δημ. •Ανέκδοτον ευχαριστήριον της Νέας Ζηλανδίας προς την Λαμίαν, ΣΕ-95/1977

346.Νάτσιος Δημ. Ενα λαμιώτικο περιοδικο της Κατοχής (1943), ΦΧ-1/1980

347.Νικολάου Αντ. •Η γερμανική κατοχή της Στυλίδας, ΣΚΛ-1/1991

348.ΝΕΧΩΡΙΤΙΚΑ  ΝΕΑ •Δημοτικά τραγούδια Νεοχωρίου:

Σήμερα βγήκα σε χαρά, Σαν άλλο δεν εζήλεψα, τ.3/1974

288 Ντου μπιστ νιξ...[1941], ΠΡ-2/1980

349α,Ξυνοτρούλιας Κ. •Σαμποταριστική δράση στους σιδηροδρόμους, ΕΑΝ16/1978

349.Ξηροτύρης  Ζ. •Αιωνόβιοι θεσμοί και έθιμα που εξέλιπαν στα χωριά μας από σφάλματα της Αυτοδιοικήσεως, ΦΘ-10/1957

350.•Το στοιχειό της Καστανιάς Υπάτης, ΡΗ-3/1959

351.•Παλιές και σύγχρονες μάγισσες της Υπάτης, ΣΕ-10/1969

352.•Ο παλουκωμένος της Υπάτης, ΣΕ-16/1970

353.•Ημυθική και θρυλική Οίτη, ΣΕ-109/1978

354.Κατοχικές αναμνήσεις, ΦτΚ-9/1981

355.•Καταβόθρες στην Οίτη και το δημοτικό τραγούδι, ΝΝ-6/1978

356.•Νεράιδες και στοιχειά της Υπάτης, ΦΣ-3-4/1979

357.•Ο μπαλωματής(μορφές του χωριού που χάνονται), ΦΣ-3-4/1979

358.•Ο αράπης της Υπάτης, ΥΠ-2/1979

359.•Το ρακαριό του χωριού και ο μύθος του ρακιού, ΦτΚ-4/1980

360.•Καλογερόλακα και Καλογεροστάνη, ΦτΚ-13/1982

361.•ΗΜπουκουβάλα του Αγά, ΛΔ-9/1992

362.•Ο Ασκληπιός του χωριού μας, ΦτΚ-20/1984

363.Οι καπετάνιοι-πού πάει εκείνη η δόξα σας τρανοί μπολουκμπασήδες, ΠΡ-24/1983

364.•Στοιχειά και στοιχειώματα-θρύλοι και παραδόσεις, ΑΣΦΕ/1990

365.•Μάγισσες και μάγια της νύχτας [Υπάτη], ΣΕ-304/1994

366.•Το δίκανο γριά, το δίκανο, ΤΛ-11/1997

367.Οι αδούλωτοι,[κατοχή], ΠΡ-3/1980

368.•Οι λαναράδες, ΣΕ-358/1999

369.Ο αθάνατος Θανάσης,[Θαν.Τετριμέλης], ΠΡ-5/1980

370.Ο αγωνιστής – μνήμη Τάκη Φίτσιου, ΦΓ-10/1978

371.Οι πλιατσικολόγοι κι ο καπετάν - Τζιοβάρας ,ΛΑ-5 / 1986

372.Οι πρώτες ώρες,[έναρξη πολέμου ‘40], ΠΡ-5/1980

373.Ο ανδριάντας του ΄Αρη Βελουχιώτη -Το ιστορικό της κατασκευής του, ΛΑ-10/1988

374.Ο Τάκης Πενταγιώτης και η Εθνική Αντίσταση, ΦΓ-31/1985

375.Ορεινός Τάκης •Λαογραφικά Φθιώτιδος, ΦΑ-5/1971

376.Ορφανός Σπ. •Ένα σπουδαίο δίκτυ πληροφοριών στην πρωτεύουσα της Ρούμελης, ΕΑΝ-43/1984

377.Παγουρόπουλος Ε. •Η Υπάτη καίγεται, ΥΠ-12/1984

378.Παλαιοκαστρίτης  Γ. •Ο σαμαράς, ΥΠ-7/1982

379.Παλιούρας  Γ. •Τοπωνύμια των Βελεσιωτών, ΧΔ-9/1998

380.Παναγής  Θ. •Λαογραφικά χωρίου Σκλήθρου Φθιώτιδος, ΦΘ-10/1957

381.Πανταζής Παν. •΄Ενα κατοχικό ... κοτόπουλο, ΦΛ-5 / 1993

382.Πανουργιά-Πράσσου Ανθή •Παναγιά Μισοσπορίτισσα- η έκθεση ψωμιού στο Δαδί, ΣΕ-317/1995

383.Παπαδόπουλος  Αθ. •Θρησκευτικά πανηγύρια της Σπαρτιάς Φθιώτιδος, ΦτΟ-6, 7/1978

384.Παπαθανασίου Κ. •Πώς πήρε το όνομά της η γέφυρα της Παπαδιάς,ΦΛ-7/1994, ΣΕ- 339/1997

385.Παπαϊωάννου   Σωτ. ·Από τη ζωή των γύφτων της Λαμίας και Σπερχειάδος, ΕΕΣΜ- 3/1971-72, ΣΕ-7/1975

386.Παπαλιάκος  Γ. ·Λαογραφικά του Δαδί, ΠΛ- 2 / 1977

387.Παπαϊωάννου Λ.•Στη μνήμη των ηρωικών συναγωνιστών του χωριού Δρυμαία, ΕΑΝ-79/1993

388.Παπακωνσταντίνου Κ. •Οι δικηγόροι στην Εθνική Αντίσταση, ΕΑΝ-95/1997

389.Παπαμάρκου  Αν. ·Απ’ τα έθιμα τηςΜαλεσίναςΛοκρίδος, ΦΣ-3-4/1979

390.Παπαμίχος  Κ.του Ι. ·ΤηςΑναλήψεως [έθιμα Κουμαριτσίου], ΦΧ-18/1997

391.Παπαναγιώτου   Δ. ·Οι ξηραμένες και το χρυσοκέρατο βόιδι (από την εισαγωγή στα Νεχωρίτικα Τραγούδια),ΝΝ-4/1975

392.·Το μοιρολόι της Παναγίας, ΠΛ-4 / 1977

393.·'Ενας λόγος, τι λόγος είν ’ ;-ένα αριθμητικό αινιγματικό τραγούδι, ΝΝ-7/1979

394.·Κόσμος παλιός και καινούργιος, ΑΣΦΕ/1990

395.Κατοχικές μνήμες, ΝΝ-26/1998

396.·Ο φτερωτός κόσμος της συλλογής μου, ΝΝ-19/1991

397.·Περασμένα κι αλησμόνητα, ΝΝ-20/1992

398.·ΗΝεχωρίτικη ειρωνία, ΝΝ-21/1993

399.·Το Νεχωρίτικο γλωσσικό ιδίωμα, ΝΝ-22/1994

400.·Του Κίτσου η μάνα κάθεταν..., ΝΝ-23/1995

401.Παπαναγιώτου  Ι. ·Τα κάλαντα του τόπου μας, ΓΧ-8/1977

402.Παπαναγιώτου  Τρ. ·Οι Καλλικάντζαροι, ΦΑ-1/1970

403.Παπαναγιώτου   Χ. ·Η περιφέρεια του χωριού - έθιμα, ΝΝ-19/1991

404.Παπανάγνου  Δ. ·Στο τσαγκαράδικο τουΧρ. Μακρή [Γαρδίκι], ΓΧ-3/1975

405.Παπαλέξης  Π. ·Τοπωνύμια του χωριού Παλαμάς Δομοκού, ΧΔ-8/1997

406.Παπαμίχου  Κώστα· Της Αναλήψεως, ΦΧ-18/1997

407.·Οι καραμ’ζιές, ΦΧ-97/1996

408.Παπαποστόλου  Π. ·Το πανηγύρι του Αγ. Αθανασίου της Ομβριακής, ΧΔ-8/1997

409.Παπαποστόλου  Στάθης · Τοπωνύμια Ομβριακής, ΧΔ-6/1995

410.Παπασταμάτης  Π. ·Το δημοτικό τραγούδι στο Νεχώρι Υπάτης, ΦΘ-6/1956

411.·Δυο πορτρέτα από τον τόπο της γενέτειράς μου, [Μουτσάρα και Ζαμπιοτσούμαρο], ΝΝ-3/1974

412.·Το δημοτικό τραγούδι στο Νεχώρι Υπάτης, ΦΘ-6/1956

413.·Τουρκικές λέξεις στη γλώσσα του χωριού μας-καλά μπερεκέτια, ΝΝ-18/1990

414.Παπαυγέρης  Γ. ·Η γκλίτσα με τ’ αγκτσάρ ’ , ΦτΚ-19/1984

415.Παπαυγέρης Ηλ. •Η κήρυξη του πολέμου των Ιταλών εναντίον της Ελλάδος το 1940,

193) ΦτΚ-43/1991

416.Παπαστάμος  Κ. ·Ανεμολόγιο του Μαλιακού Κόλπου, ΣΚΛ-1/1991

417.Παπιώτης Ν. •Το ξεκίνημα της πρώτης ανταρτοομάδας, ΕΑΝ-16/1978

418.Πεντεδέκας Κ. •Η Εθνική Αλληλεγγύη στην περιοχή Λοκρίδας, ΕΑΝ-95/1997

419.Πιπερίγκου  Ζωή ·Πώς γινότανε παλιότερα το προξενιό, ΤΛ-4/1994

420.·Χριστουγεννιάτικα έθιμα, ΤΛ-7/1995

421.·Τα Λαμπρόγιορτα, ΤΛ-8/1996

422.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ •Κούρνοβο-αντιστασιακή μνήμη, τ.9/1981

423.Πλατής  Γ. ·Αλαμάνα:ιστορική έρευνα τοπωνυμίων Φθιώτιδος, ΣΕ-34/1971

424.Πολεμικά πορτραίτα, ΠΡ-23/1983

425.Πολίτης Ιωάννης ·Παραλίγο ...ληστεία (παλιές ιστορίες των τσοπάνηδων), ΝΝ-21/1993

426.·Στ’ Αϊ-Λιος το παγγύρ ’ (και άλλα σχετικά), ΝΝ-24/1996

427.·Η γιορτή των Αγ. Αποστόλων, γιορτή των ξωμάχων μας (από παλιά κι εφέτος), ΝΝ- 24/1996

428.·Το χρονικό της επισκευής τα ’ 'Αϊ-Λια, ΝΝ-25/1997

429.·Η καλτσοπλέχτρα (Παν.Πολίτου), ΝΝ-26/1998

430.Πολεμικό ημερολόγιο, ΦΣ-5-6/1979

431.Πολύζος Ν. ·Τοπωνύμια από το Πολυδένδρι Δομοκού,ΧΔ-8/1997

432.Πολυμεροπούλου Μ. ·Τα γυναικεία ονόματα, ΦΧ-16/1995

433.· Χάνια και Χαντζήδες της Λαμίας (19ος - 20°ς αι.), ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαμία 2005

434.Πομπος Γ. •Επωδαί εκ Φθιώτιδος, Λαογραφία -2/1910

435.Πράπας Ζαχ. •Το τραγούδι της εορτής των Φώτων- [Ξυνιάδα], ΧΔ-2/1982

436.•Ξυνιάδα (Νταουκλή ή Δαουκλή ή Ταουκλή), ΧΔ-7/1996

437.•Τοπωνύμια Ξυνιάδας Δομοκού, ΧΔ-7/1996

438.Προσφορά και αναγνώριση, ΦΛ-7/1994

439.Προβόπουλος  Ηλ. •Η λεηλασία της ...μέσα πατρίδας [ρημαγμένα ταπεινά μνημεία του τόπου μας], ΝΝ-26/1998

440.Πρωτοπαπάς Γ. •Ο γεροτσέλιγκας [τύποι του χωριού], ΓΧ-2/1975

441.•Το ηλιοβασίλεμα στη «Τσούμα», ΓΧ-3/1975

442.•Ξεκινώντας για τα χειμαδιά, ΓΧ-5/1976

443.Πρωτοπαπάς Ζ. •Θρύλοι της Φθιώτιδας, ΦΓ-2/1976

444.Ράμμου  Ελ. •Το έθιμο της επίσκεψης του Αγ. Γεωργίου Νεράιδας στη Στυλίδα,

ΣΚΛ-1/1991

445α, Ράπτης Ν. •28 Οκτωβρίου του 1940 στην Παύλιανη- πώς είδε ο λαός μας τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, ΝΠ-7/1985

445.Ραχιώτης  Ευαγγ. •Παλιά έθιμα: το ίδρωμα των αυγών, ΛΔ-8/1990

446.•Λαδικιώτικα αρχαιολογικά - η άγνωστη θαμμένη πολιτεία, ΛΔ-8/1990

447.•Παλιές λαδικίσιες αχλαδιές, ΛΔ-8/1990

448.Ραχιώτης  Π. •Παλιές ιστορίες από το Στρατό, ΝΝ-21/1993

449.Ροϊνάς Ιωάννης •Της Ξυνιάδας, ΧΔ-7/1996

450.•Ο γάμος στη Μελιταία (Αβαρίτσα), ΧΔ-4/1990

451.•Τα δυο αδέρφια [καταγραφή παραμυθιού από την Ξυνιάδα], ΧΔ-5/1992

452.Ρουκουνιώτης  Α. •Παραδόσεις για το Μαλιακό Κόλπο, ΣΚΛ-1/1991

453.Ρούπας Χ. • Ίδια γεύση [αγωνιστές ’21 και 1940-44], «Αντίσταση»-15/1990

454.Ρούσκας Ι. •Ο γάμος στην Υπάτη, ΥΠ-1/1979

455.•Οι νερόμυλοι του Κάκαβου της Υπάτης, ΣΕ-133/1980 και ΥΠ-3/1980

456.•Η εμπορική και βιοτεχνική εικόνα της Υπάτης, ΥΠ-7/1982

457.•Μνήμες (παιχνίδια,το διασίδι, βαψίματα, γιατροσόφια, η ίσκα, οι κυνηγοί, ποιμενικά), ΦτΚ-18/1984

458.•Τα ποτιστικά νερά και τ’ αυλάκια του χωριού μας, ΦτΚ-37/1990

459.•Νερά και βρύσες της Υπάτης, ΥΠ-17-19/1987

460.•Το τραγούδι των νερόμυλων Υπάτης, τ.271/1992

461.Χριστούγεννα 1943, ΦτΚ-40/1990

462.Σακκάς Π. •Από τη δράση του χωριού Εκκάρα Δομοκού, ΕΑΝ-62/1989

463.Σάνδρης Κ. •40 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα της Υπάτης, ΥΠ-11/1984

464.Το θαύμα του ’40 (η Υπάτη στο έπος του ‘40),[επιμ.], ΥΠ-25-27/1992

465.Σελέκος Πέτ. •Προβιομηχανικά -Υδροκίνητα εγραστήρια της Λάρυμνας, ΠΣΦΙ/3ο-2005, υπό

Έκδοση

381α Σελίδες πολεμικού ημερολογίου, ΠΡ-5/1980

466α, Σερφέ Τ. •Αναμνήσεις από τη μάχη της Παύλιανης, ΕΑΝ-63/1989

466.ΣΚΑΛΑΚΙ   •Συλλογή παραδόσεων για τη Στυλίδα και την ευρύτερη περιοχή της, τ.7/1997

467.Σκαλιστήρας  Απ. •Τοπωνύμια Περιβολίου, ΧΔ-7/1996

468.Σκούρας   Γ. •Η «κόκκινη φανέλα»: γιορταστική γυναικεία φορεσιά από το Νεοχώρι Υπάτης, ΣΕ-134/1980

469.•Γιατίλέγεται Λαδικού, ΛΔ-1/1983

470.•ΗΛαδικού: τοπωνυμική διερεύνηση της περιοχής Υπάτης, ΥΠ-10/1983

471.•Γιατί λέγεται Λαδικού, ΦτΚ-19/1984

472.•ΗΛαδικού: η αρχαία Λάτυια, ΛΔ-5/1987

473.•Η κόκκινη φανέλα και το Κλειστό:ενδυμασία και χορός στο Νεοχώρι Υπάτης, ΦΧ- 10/1989

474.•ΗΚόκκινη Φανέλλα, ΣΕ-314 έως 316/1995

475.Σολόπουλος Ν. •Γιορτή της Αρσαλής, ΥΠ-5/1981

476.Σούλιας Θ.-Σαρρής Τ. •Η μάχη της Παύλιανης (1943), ΕΑΝ-74/1991

477.Σπανού Ρένα •Η μάχη του Γοργοπόταμου στο βρεταννικό τύπο, ΑΣΦΕ / 1990

478.Σπυρόπουλος Ηλ. •Η μάχη στο Λιανοκλάδι - 1944, ΛΑ-4 / 1986

479.Σπανός  Κ. • Οι αφιερωτές της Γιαννιτζούς, της α' Γραφής, στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας (οα. 1640), ΠΣΦΙ/1ο-2001, Λαμία 2002

480.Οι αφιερωτές της Καϊτσας(Μακρυρράχης), της α'Γραφής(1640 οί), στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας, ΠΣΦΙ/2ο-2003, Λαμία 2005

481.Σταυρομήτρος Στ. • Τα Κάλαντα στο Πετρωτό, ΧΔ-8/1997

482.Κτηνοτροφία και ποιμενική ζωή στο Πετρωτό και στη γύρω περιοχή,ΧΔ-6/1995

483.Σταυρόπουλος Γ. •Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας, ΛΑ-13/1988

484.•Με τη βελόνα του Φωνόγραφου, ΦΛ-6/1994

485.•Άγνωστα στοιχεία για τη μουσική παιδεία στη Λαμία (19ος αιώνας), ΦΧ-16/1995

486.»Όψεις γυναικείας παρουσίας στη Λαμία 1835-1922- Γυναικεία επαγγέλματα, ΠΣΦΙ/1ο-2001, Λαμία 2002

487.Η άνθηση της ασημουργίας στη Λαμία (τέλη 19ου-αρχές 20ο αι.), ΠΣΦΙ/3ο- 2005, υπό έκδοση

   1. 488.•Στοιχεία για τη μαθητεία στα επαγγέλματα -Λαμία: δεύτερο μισό 19ου αιώνα, ΦΧ- 26/2005

489.Σταφυλάς   Μ. •Ανεκτίμητη η προσφορά του Ζ. Ξηροτύρη στη Λαογραφία μας, ΣΕ- 345/1998

490.Στέλιος Κατσόγιαννος (Γιάννης ο Λαμιώτης),1920-1943, ΕΑΝ-79/1993

491.Στεφανίδης Ανδ. •Ο γάμος στο Μακρολίβαδο, ΧΔ-4/1990

492.Συγκληρωτοί και συμπολεμιστές, ΠΡ-11/1981

493.Συργουνιώτη   Βασ. •Μουσειακή δικαίωση της τοπικής συλλογικής μνήμης και πείρας- η περίπτωση του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας, ΑΣΦΕ\1990

494.Σχοινάς Αναργ. •Δημοτικά τραγούδια του Νεοχωρίου Δομοκού, ΧΔ-1/1980

495.Τα πριν και μετά το Γοργοπόταμο, ΓΧ-16/1979

496.Τερζίδης  Μόσχ. •Νέο Μοναστήρι-Χριστουγεννιάτικα έθιμα, ΧΔ-2/1982

497.Το Αντιστασιακό μνημόσυνο της Αταλάντης (14-6-81), τ.10/1981

498.ΤΟ  ΛΥΧΝΑΡΙ •Το Λαογραφικό μας Μουσείο- Κωσταλέξη, τ.1 / 1992

499.Το μέσα πλούτος, [Ν.Νικολάου,Λαμία 1943], ΠΡ-20/1983

500.Το Μολών Λαβέ της Φτέρης, ΕΑΝ-52/1986

501.Τολιόπουλος  Στ. •Το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής Άνω Αγόριανης, ΧΔ-8/1997

502.Το σκαμνί, [αντίσταση-εμφύλιος], ΠΡ-21/1983

503.Τράντας  Μιλτ.^ Παροιμίες που λέγονται στην επασχία Δομοκού, ΧΔ-3/1987

504.Τραγγανίδα-Μακρυνιώτη Ε. •Αφιέρωμα στη γυναίκα της Αντίστασης [Δρυμαία], ΕΑΝ-92/1996

505.Τσακίρη  Ιάσμη •Οι ψαροπαράγκες της Στυλίδας, ΣΚΛ-1/1991

506.Τσαούση  Β. •Οι παλιοί καροτσέρηδες της Στυλίδας, ΣΚΛ-1/1991

507.Τσαπάρας  Π. •Τοπωνύμια του χωριού Καλλίδρομο, ΝΚ-4,5,6/1996-97

508.Τσαρός Θ. •Γάμος και χαρές [στο Γαρδίκι Ομιλαίων], ΓΧ-2/1975

509.•Του «‘ Σούφαγα η Βρύση», ΓΧ-4/1975

510.•Οι κοινωνικές μας σχέσεις [έτσι ζήσαμε, μεγαλώσαμε.], ΓΧ-5/1976

511.»Έτσι μαθαίναμε γράμματα- οι σχολικές μας επιδόσεις, ΓΧ-6/1976

512.•Το τάισμα της βρύσης και της φωτιάς , ΓΧ-8/1977

513.•Κυνηγοί νεοσσών και ακρίδων, ΓΧ-12/1978

514.«Αγία Παρασκευή» 1941, ΓΧ-9/1977

515.Τσιτσάς Σ. •Ηρουμελιώτικη γλώσσα, ΦΘ-1 έως 7

516.•ΗΜαρία Πενταγιώτισσα και το τραγούδι της, ΦΑ-10/1972

517.•Οι γύφτοι, ΣΕ-98/1977

518.•Φθιωτικές παροιμίες, ΥΠ-17-19/1987

519.Τσιτσιπής  Δ. •Το Δαδί δείγμα Ρούμελης [Λαογραφία- Οικολογία], ΣΕ-211έως 222/87

520.Τσιτσιπής Σ. •Αναμνήσεις από την Εθνική Αντίσταση στη Ρούμελη,ΕΑΝ-45/85

521.Σωτήρης Λ. Τσιτσιπής, ο ηρωικός «Λοκρός», ΕΝΤΟΣ 1998

522.Τσουκνίδας  Γ. •Δοξασίες για το Γαλαξία στη Φθιώτιδα, «Άνθρωπος» -5/1978

523.•Τα μπολιάρικα: η συνθηματική γλώσσα των φανοποιών του Τυμφρηστού Φθ/δας, Β’ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου,ΙΜΧΑ/1978

524.•Παραδόσεις για θυσία ελαφιού από τη Δυτ.Θεσσαλία, Α' Συνέδριο Θεσσαλικών Σπουδών, Θεσσαλικά Χρονικά-13/1980

525.•Κράνη, Κράνα, στον τόμο:Μνήμη Γ.Κουρμούλη/1980

526.•Περιφράσεις σε ελληνικές συνθηματικές γλώσσες, Παρνασσός-24/1982

527.•Η περίφραση στις συνθηματικές γλώσσες Ελλήνων επαγγελματιών,

Παρνασσός-6/1984

   1. 528.·Εύκαιρο σακούλι, ΟΝΟΜΑΤΑ-9/1984
   2. 529.·'Ενας σεισμός στο Ζητούνι - 1544, ΦΧ-9/1988
   3. 530.·Λαδικού (ετυμολογικά), ΥΠ-22-24/1990

531.·Μικροτοπωνύμια,τοπική παράδοση και τοπική ιστορία: η περίπτωση ενός χωριού [Θερμοπύλες], ΟΝΟΜΑΤΑ-11/1987

   1. 532.ΦαλτάιτςΚ. ·Η Αισθητική του Δουλεμένου Ασημιού, Πρωτοπορία/1929, Φλεβάρης
   2. 533.ΦασατάκηςΝ. ·Δημοτικά τραγούδια του Νεοχωρίου Δομοκού, ΧΔ-6/1995
   3. 534.Φιλίππου-ΑναγνωστοπούλουΦ. ·Επαγγελματικός βίος στον Άγιο Γεώργιο, ΧΔ-7/1996

438αΦιγούρες της Αντίστασης, ΠΡ-12/1981

535.Φλώρος  Αθ. ·Γλωσσική ερμηνεία τοπωνυμίων και λέξεων Φθιώτιδος και Φωκίδος, ΦΘ- 14 έως 20-21/1959

   1. 536.·Το γλωσσικό ιδίωμα της Φθιώτιδος, ΣΕ/1960
   2. 537.·Τοπωνύμια της περιοχής του δήμου Υπάτης, ΥΠ-4/1980
   3. 538.ΦλώροςΚ. (Περαστικός) ·Οι απόκριες στην παλιά Λαμία, Ε.Α.-1108/1958
   4. 539.·Αποκριάτικα έθιμα στην Πελασγία, ΦΘ-8/1956
   5. 540.·Οι φωτιές της Πελασγίας-ένα αποκριάτικο έθιμο, ΣΕ-12/1970
   6. 541.·Η γκλίτσα, ΦΛ-3/1992 και ΣΕ-306/1994
   7. 542.·Το τσαρούχι, ΦΛ-4/1993 και ΣΕ-303/1994
   8. 543.ΦύκαςΠ. ·Χνίρε-χνίρε Ρεπεκλί, ΤΛ-11/1997
   9. 544.ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ •Β.Β.C.- μετάδοση πολεμικών αναμνήσεων ενός Ρουμελιώτη, ΦΣ-5-6/1979
   10. 545.·Χρήστος Αλαφροπάτης- ο τελευταίος ταλιαδώρος, ΦΧ-20 / 1999
   11. 546.Χασιακός Γ. ·Πανηγύρι στην Αγία Τριάδα, [Παύλιανη-Κουκουβίστα], ΣΕ-99/1977
   12. 547.·Τοπωνυμικά της Ρούμελης, ΣΕ-201 και 202-203/1986
   13. 548.·Ληστρικά τραγούδια, ΣΕ-298/1994
   14. 549.ΧατζόπουλοςΣερ. ·Τα κάλαντα των Χριστουγέννων, ΧΔ-1/1980

550.Χειμώνας  Χρ. ·Δυο δημοτικά τραγούδια που τραγουδιόντουσαν στη Σκιάθο κι έχουν σχέση με το Νεοχώρι, ΝΝ-6/1978

   1. 551.ΧονδραλήςΧ. ·Έτσι για την παράδοση, ρε..., ΝΝ-20/1992
   2. 552.Χονδραλής Χ. •Το κερί της Μ’σοσπορίτισσας [1940], ΝΝ-24/1996
   3. 553.Χονδρός Δημ. •Ιωάννης Σταυρόπουλος (Λιάκουρας)-αντιστασιακά πένθη, ΠΡ-16/1982
   4. 554.Χονδρός Δημ. Στρατηγός Δημ.Ματσούκας (Οπούντιος) 1889-1983, ΠΡ-25/1984
   5. 555.Χονδρός Δημ. Ντοκουμέντο για τον Ι.Σταματόπουλο [Δαδί], ΕΑΝ-87/1995
   6. 556.Χουλιάρας Γ. (Περικλής) •Γοργοπόταμος 25 Νοεμβρίου 1942, ΠΡ-12/1981
   7. 557.Χουλιάρας Γ. (Περικλής) Πώς αρχίσαμε και πώς φτάσαμε στην πρώτη οργανωμένη σύγκρουση με τον
    καταχτητή, ΕΑΝ-74/1991
   8. 558.Χουλιάρας Γ. (Περικλής) Χρονικά της Επαρχίας Δομοκού• Νεκροί χωριών της επαρχίας μας στη δεκαετία του1940 από πολεμικά και εμφυλιοπολεμικά αίτια, τ.8/1997 και τ.9/1998

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (οι κυριότερες)

Δ.Θ.ΝΑΤΣΙΟΥ: Φθιωτικές Βιβλιογραφίες, ΦΧ-23/2002 Δ.Θ.ΝΑΤΣΙΟΥ: Φθιωτικά Λαογραφικά Βιβλία (1860-1988), ΦΧ-10/1989 ΛΥΚΟΥΡΗ-ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΛΗΣ: Βιβλιογραφία Επαρχίας Φθιώτιδας, ΑΣΦΕ/1990

                                                                                   Η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-41, ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥΣ
                                                                             Γιώργος Παν. Σταυρόπουλος

 

Βιβλιογραφίες που αφορούν την περιοχή μας έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς αρκετές, είτε αμιγώς φθιωτικές είτε ως τμήματα βιβλιογραφιών που αφορούν γενικότερα τη Στερεά Ελλάδα. Οι περισσότερες από αυτές έχουν χαρακτήρα εξειδικευμένο θεματικά, τοπικά ή χρονικά ( π.χ. λαογραφική, εκκλησιαστική, της Λαμίας, των Λουτρών Υπάτης, της περιόδου της Τουρκοκρατίας κ.ο.κ.). Ενδιαφέρουσες βιβλιογραφικές προτάσεις μπορεί να βρει κανείς και ως αναφορά σε διάφορα βιβλία που έχουν γραφεί για την περιοχή μας, ιδιαίτερα τα τελευταία 30 – 40 χρόνια. Από τις πολυθεματικές βιβλιογραφίες που αφορούν τη Φθιώτιδα θα σημειώσουμε αυτή της Έλλης Λυκούρη - Λαζάρου, που είναι δημοσιευμένη στα Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου Φθιωτικών Ερευνών- Λουτρά Υπάτης 1990. Είναι η πιο πλήρης απ’ όλες.
Εμείς σήμερα παρουσιάζουμε στα Φθιωτικά Χρονικά μια βιβλιογραφική απόπειρα που αναφέρεται στη Φθιώτιδα της περιόδου :
α) του έπους 1940-41,
β) της Κατοχής και της Αντίστασης,
γ) του Εμφυλίου και
δ) του απόηχου αυτών στις επόμενες δεκαετίες.
Με την απόπειρά μας αυτή δεν τρέφουμε βεβαίως την ψευδαίσθηση ότι συγκεντρώσαμε με πληρότητα όσα έχουν γραφεί κατά καιρούς για την περίοδο αυτή (ή το παραπάνω θεματολόγιο). Την παρουσιάζουμε όμως στις φιλόξενες στήλες των Φθιωτικών Χρονικών με την πίστη ότι θα υπάρξουν κι από άλλους συμπληρωματικές (και διορθωτικές βεβαίως), προς αυτήν, προτάσεις. Θεωρώντας λοιπόν την εργασία μας ως ένα από τα βήματα μιας τέτοιας προσπάθειας διαρκούς εποικοδόμησης, πιστεύουμε ότι σε λίγα χρόνια θα συνταχθεί μια βιβλιογραφία με ικανοποιητική πληρότητα. Ως τέτοια θα είναι πολλαπλώς χρήσιμη σε αναγνώστες, συγγραφείς, ερευνητές και γενικότερα στον κάθε Έλληνα (ή και ξένο) που θα ενδιαφερθεί να μάθει γι’ αυτή την ταραγμένη περίοδο της νεότερης ιστορίας μας.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Αντίσταση – «ΕΑΜ», περιοδικό
ΑΣΦΕ = Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Φθιωτικών Ερευνών – Λ. Υπάτης 1990
ΓΧ = Γαρδικιώτικα Χρονικά, περιοδικό [Αθήνα 1974-1991]
ΕΑΝ = Εθνική Αντίσταση, περιοδικό
ΚΝ = Κωσταλεξιώτικα Νέα, εφημερίδα [Αθήνα 1974- συνεχίζεται]
ΛΑ = Λαϊκή Αναγέννηση, περιοδικό [Λαμία 1986-1990]
ΛΟΚΧ = Λοκρικά Χρονικά, περιοδικό [Αταλάντη 1995- συνεχίζεται]
ΜΠ = Μαθητικοί Παλμοί, περιοδικό [Λαμία 1985-1987]
ΝΝ = Νεχωρίτικα Νέα, περιοδικό [Αθήνα 1970-1999]
ΝΠ = Τα Νέα της Παύλιανης, εφημερίδα [Λαμία 1983-1985]
ΠΡ = Πνευματική Ρούμελη, περιοδικό [Λαμία 1980-1985]
ΡΖ = Ρουμελιώτικη Ζωή
ΣΕ = Στερεά Ελλάς, περιοδικό
ΣΚΛ = Σκαλάκι, περιοδικό Γυμνασίου Στυλίδας [Στυλίδα 1991-συνεχίζεται]
ΥΠ = Υπάτη, περιοδικό [Αθήνα 1979-συνεχίζεται]
ΦΓ = Φθιωτικά Γράμματα, περιοδικό [Αθήνα 1976-1986]
ΦΔ = Φθιωτική Δημιουργία, περιοδικό [Λαμία 1984- 1985]
ΦΛ = Φθιωτικός Λόγος, περιοδικό [Λαμία 1991 – συνεχίζεται]
ΦτΚ = Η Φωνή της Καστανιάς, περιοδικό [Αθήνα 1979- συνεχίζεται]
ΦΣ = Φθιωτική Σκέψη, περιοδικό [Λαμία 1978 -1980]
ΧΔ = Χρονικά Επαρχίας Δομοκού, περιοδικό [Αθήνα 1980 – συνεχίζεται]
Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ- ΚΑΤΟΧΗ -ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΑ
1) Αναγνωστόπουλος Ν. • Παράνομος Τύπος της δραματικής Κατοχής 1941-44, Αθήναι 1960
2) Ανταίος Π. •Συμβολή στην ιστορία της Ε.Π.Ο.Ν. , Αθήνα 1977
3) Αποστολόπουλος Β. • Το χρονικό μιας Εποποιίας- ο ΔΣΕ στη Ρούμελη, ΣΥΓΧΡΟΝΗ
4) ΕΠΟΧΗ /1998
5) Αρβανίτης Π. •Οδυνηρά σταχυολογήματα (πορεία στο χάος της εμφυλιοπολεμικής παραφροσύνης), Καρπενήσι 2002
6) Βασιλείου Αλ. •Το Κωσταλέξι Φθιώτιδος κατά τη Γερμανική Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση, Αθήνα 1986
7) •Το Κωσταλέξι Φθ/δος στο Αλβανικό έπος 1940-41, Αθήνα 1984
8) Βούλγαρης Δ. •Υποκριτές, αδίστακτοι σας ξεσκεπάζω (η αληθινή ιστορία της Αντίστασης), Αθήνα 1982
9) Δημητρίου Δ. • Ο Γοργοπόταμος [τα φοβερά ντοκουμέντα], Αθήνα 1975
10) •Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης, Αθήνα 19
11) Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας • Κείμενα για την Εθνική Αντίσταση, Λαμία 1986, [10 κείμενα (μαρτυρίες, λογοτεχνικά) με παράρτημα 10 φωτογραφιών του Σπ. Μελετζή, από τις οποίες 5 από Λαμία και 1 από Γοργοπόταμο]
12) Επιτροπή Έκδοσης •Μαύρη Βίβλος της κατοχής
13) Ζέρβα Ναπ. •Απομνημονεύματα, ΜΕΤΡΟΝ /2000
14) Ζωγράφος Αλ. • Ο ΄Αρης Βελουχιώτης και η αλήθεια για το Γοργοπόταμο, ΑΣΚΡΑΙΟΣ/1975
15) •Τα παρασκήνια του Γοργοπόταμου, ΑΣΚΡΑΙΟΣ /1979
16) Κουβαράς Ν. •Οτελευταίος αντάρτης της Ρούμελης (1943-1955), Αθάνα 1996
17) Λαγδάς Γ. •΄Αρης Βελουχιώτης: Ο πρώτος του αγώνα
18) Λαϊνάς Θ. •Το Συναξάρι ενός τόπου (το χρονικό κατάστροφής της Υπάτης 1944), Αθήνα 1985
19) Λευκαδίτης Γ. •Αναδρομές (ένας πρώην Επονίτης θυμάται), Λαμία 1998
20) Μαθιόπουλος Β. •Εικόνες κατοχής- ...φωτογραφίες από τα γερμανικά αρχεία, Μετόπη/1980
21) Μελετζής Σπ. •Με τους αντάρτες στα βουνά- φωτογραφ. Λεύκωμα,Αθήνα 1982
22) Μικροχωριτών Αδελφότης •Η Εθνική Αντίσταση στην Ευρυτανία, 1992
23) Μίντζας Γ. •Η Ελάτεια στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944, Αθήνα 1983
24) Μυριδάκης Μ. •Η επιχείρηση του Γοργοποτάμου και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Αθήνα 1983
25) Μωραϊτης Γ. Αναμνήσεις ενός αντάρτη (Α και Β τόμοι), ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
26) •Πίσω από τα σίδερα
27) Μωραϊτης Λ. •Ο Γοργοπόταμος - χρονικό, Αθήνα 1955
28) Νάτσιος Δημήτριος •Οι δρόμοι και οι πλατείες της Λαμίας, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ /1998
29) Παπαγεωργίου Αλ. •Εμπειρίες ένοπλων αγώνων (1940-1950), ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ/ 2001
30) Παπαγκόγκου Βάγια •Στα πύρινα χρόνια 1940-1949, ΒΑΡΒΑΚΗΣ /2001
31) Ριζοσπάστης •Περίοδος 1941-1945 (ανατύπωση), ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ/ 2002
32) Τούμπας Αθ. •Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου, χχ
33) Τσιτσιρίγκος Αθ. •Αγωνιστές [Αντίσταση], Αθήνα 1998
34) Φαλαϊνας Κ.•Ένα χωριό στην Αντίσταση [Αγόριανη Δομοκού], ΦΓ-24/1983
35) Φέρτης Ηλίας. • Μνήμες της Κατοχής , Αθήνα 1979
36) Φούντας Π. •Αντάμα με τη Λευτεριά, Αθήνα 1983
37) Χαριτάτος Διον. •Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, (Α΄και Β΄τόμος), Αθήνα 1998 -2001
38) Χατζηπαναγιώτου Γ. (καπετάν Θωμά) •Η πολιτική διαθήκη του Άρη Βελουχιώτη,ΔΩΡΙΚΟΣ
39) Χαλβατζή -Γκόγκου Ρήνα •Σελίδες από το θρύλο και την πραγματικότητα του εμφυλίου, Λαμία 1992
40) Euder Dom. •Οι καπετάνιοι (1943-1949), ΕΞΑΝΤΑΣ/1975
41) Myers E. •Η ελληνική περιπλοκή (οι Βρετανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα), ΕΞΑΝΤΑΣ/ 1975
42) Woodhouse C. •Το μήλο της έριδος, ΕΞΑΝΤΑΣ /1976
ΑΡΘΡΑ
43) Αβραάμ Θωμάς •΄Ελληνες αεροπόροι [1940], ΠΡ- 6/1980
44) Αβραάμ Κ.( Βαβδινός Κ.) •Σελίδες Πολεμικού Ημερολογίου-1940, ΦΛ-5/1993
45) •Γεώργιος Σκλαβούνος: ο πρώτος αντιστασιακός Ακαδημαϊκός [από Τιθορέα], ΣΕ-126/1979
46) • Πολεμικό ημερολόγιο, ΦΣ-5-6/1979
47) •Ένας άξιος Δήμαρχος [Μπαρμπαλιάς Καρδάρας- Κατοχή], ΣΕ-118/1979
48) •Ντου μπιστ νιξ...[1941], ΠΡ-2/1980
49) •Οι αδούλωτοι,[κατοχή], ΠΡ-3/1980
50) •Οι πρώτες ώρες,[έναρξη πολέμου ‘40], ΠΡ-5/1980
51) •Σελίδες πολεμικού ημερολογίου, ΠΡ-5/1980
52) •Η Αταλάντη ευγνωμονούσα, ΠΡ-5/1980
53) •Ο αθάνατος Θανάσης,[Θαν.Τετριμέλης], ΠΡ-5/1980
54) •12 Δεκεμβρίου 1941, ΠΡ-6/1980
55) •Η πολεμική μου ομάδα , ΠΡ-6/1980
56) •Συγκληρωτοί και συμπολεμιστές, ΠΡ-11/1981
57) •Γολέμι-Ματθαίου, [1943], ΠΡ-11/1981
58) •Η δίκη του Γοργοποτάμου, ΠΡ-12/1981
59) •Φιγούρες της Αντίστασης, ΠΡ-12/1981
60) •Γνωριμία με τον ΄Αρη, ΠΡ-14/1982
61) •Η σκοτωμένη ελπίδα, [εμφύλιος], ΠΡ-18/1982
62) •Το μέσα πλούτος, [Ν.Νικολάου,Λαμία 1943], ΠΡ-20/1983
63) • Το σκαμνί, [αντίσταση-εμφύλιος], ΠΡ-21/1983
64) •Πολεμικά πορτραίτα, ΠΡ-23/1983
65) •Η αληθινή γενναιότητα (αναμνήσεις), ΠΡ-24/1983
66) •Οι καπετάνιοι-πού πάει εκείνη η δόξα σας τρανοί μπολουκμπασήδες, ΠΡ-24/1983
67) Αλατάς Δ. •Αναμνήσεις από τη ζωή μου στο Πυροβολικό του ΕΛΑΣ, ΕΑΝ-62/89
68) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΕΑΜ •Στρατόπεδο Δομοκού- Το Ελληνικό Νταχάου, τ.7/1988
69) Αποστολόπουλος Β. •΄Ετσι γράφτηκε η ιστορία, ΛΑ - 3,4 / 1986
70) •Γοργοπόταμος, ΦΓ- 12 / 1979
71) Αποστολόπουλος Κ. •Αναμνήσεις από το αντάρτικο της Ρούμελης, ΕΑΝ-47/1985
72) Αρχανιώτης Β. •Το ανυπόταχτο Περιβόλι Σπερχειάδας, ΕΑΝ-45/1985
73) Αρώνης Π. •Ο Μυστικός Δείπνος (σύσκεψη Καπεταναίων του ΕΛΑΣ στη Λαμία 17-11-44), «Αντίσταση-ΕΑΜ»-11/1989
74) Ασπρουλάκης Κ. •Καστανιώτικες μνήμες-ομάδα Ιταλομάχων, ΦτΚ-20/1984
75) Αυγίκος Σπ. •Η τελευταία μάχη του 2/38 Τάγματος , ΕΑΝ-92/1996
76) Βελουχιώτης Άρης •Ο λόγος της Λαμίας, Οκτώβριος 1944, ΦΔ-2/1985
77) Βενετσανόπουλος Β. •Η 53η επέτειος του Γοργοπόταμου, ΕΑΝ-89/1995
78) Βεόπουλος Στ. •΄Αρης Βελουχιώτης-μια σκιαγραφία του, ΠΡ-13/1982
79) Βλαχογιώργος Ν. •Μνήμες από την Κατοχή, ΡΖ-4/1985
80) Βλάχος Ν. •Πώς παρακάμφθηκε μια εξωφρενική απόφαση, ΕΑΝ-15/1978
81) Βλάχου Δεσποινα •Πώς γλύτωσε ο δασάρχης Γ.Αυγίκος, ΝΝ-19/1991
82) Γαλλής Λ. •Από τον πόλεμο του 1940-41, [ονόματα νεκρών, επιστολές, αφηγήσεις], ΧΔ-2/1982
83) ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ •Η πρώτη αντιστασιακή ενέργεια [το Γαρδίκι στην Εθν.Αντίσταση], τ.8/1977
84) Γερογιάννης Γ. •Αναφορά και αφιέρωμα στους πατριώτες αγωνιστές του χωριού μου Ροβολιάρι Φθιώτιδας, ΕΑΝ-57/1988
85) Γιαννέτσος Ν. •Η μάχη της σοδειάς στη Φθιωτιδοφωκίδα και η ενέδρα στο Παλιοχώρι Λοκρίδας, ΕΑΝ-45/1985
86) Γοργογιάννης Κ. •Η μάχη της Παύλιανης, ΝΠ-5/1984
87) Γρηγοριάδης Φ.• Αντάρτες βγήκαν στα βουνά, ΠΡ-15/1982
88) Δημητρίου Δ. (Νικηφόρος) •Το σαμποτάζ του Δαδιού, ΦΓ-9/1978
89) •Λαμία 18 Οκτωβρίου 1944: Φεύγουν οι Γερμανοί έρχεται ο ΄Αρης, (από το βιβλίο «Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης»), ΛΑ-8/1987
90) •Η Μεγάλη μάχη της Παύλιανης, «Αντίσταση-ΕΑΜ»-7/1988
91) •Επιστολή για το Γοργοπόταμο, ΣΕ-301/1994
92) ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ •Το Βρετανικό απόσπασμα Τζέλικο στην Ελλάδα μετά την
93) απελευθέρωση (Οκτ.1944) [Λαμία], τ. 56/1987
94) •Βαγγελίτσα Κουσιάντζα [εκτελέστηκε στη Λαμία], τ. 64/1989
95) •Κατάλογος μαχητών του Γοργοπόταμου, τ. 81/1993
96) •50 χρόνια χωρίς τον Πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ , τ. 87/1995
97) Ευθυμιόπουλος Χρ. •Επιμνημόσυνος λόγος (η τραγωδία της Υπάτης), ΠΡ-23/1983
98) Ζαπαντιώτης Ι. •Η σπηλιά της γιαγιάς, [κατοχική Υπάτη], ΥΠ-33-36/1996
99) Ζαρκάδας Ν. •Οι Νεχωρίτες που χάθηκαν στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και εμφύλιο (1940-50), ΝΝ-18/1990
100) Ζαφείρης Κ. •Ο καπετάν Τζιοβάρας, ΥΠ-12/1984
101) •Οι πλιατσικολόγοι κι ο καπετάν - Τζιοβάρας ,ΛΑ-5 / 1986
102) Ζάχαρης Γ. •Από τους αγώνες του ΕΛΑΣ στη Λοκρίδα, ΕΑΝ-47/1985
103) Ζορμπάς Απ. •Θερμοπύλες, ΣΕ-4 / 1969
104) •Μετά το Γοργοπόταμο…,ΦΓ-4/1976
105) •Μνήμη και τιμή στο Κούρνοβο, ΦΓ-9/1978
106) •Η κόρη της Λαμίας [Κατοχή], ΦΓ-23/1983
107) Θεοδώρου Ν. •Μολών Λαβέ [κατοχή], ΚΝ-15/1986
108) •Το Μολών Λαβέ της Φτέρης, ΕΑΝ-52/1986
109) Κ.Δ. •Μια μαρτυρία για τις ταλευταίες στιγμές των πατριωτών που εκτελέστηκαν για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, ΕΑΝ-73/1991
110) Καζάζος Σ. •Πώς δέθηκε κι άνδρωσε το ΕΑΜ στον τόπο μου [περ.Δομοκού], ΕΑΝ-54/1987
111) Κάιλας Δ. •Άρης Βελουχιώτης 1905-1945, ΕΑΝ-87/1995
112) •Κώστας Αμπλιανίτης [Λοκρίδα], ΕΑΝ-93/1996
113) Καινούργιος Η. •Το σαμποτάζ στο σταθμό Δαδίου και την Παλαβίτσα, ΕΑΝ-71/1991 και ΦΓ-8/1978
114) Καλέντζου Κων. •Ακτίνα ανθρωπιάς [κατοχικό περιστατικό], ΦΧ-19/1998
115) Κανελλόπουλος Γ. •Αναμνήσεις της Κατοχής, ΕΑΝ-22/1980
116) Καπετάν Περικλής •Λόγος πανηγυρικός, ΦΓ / 1985
117) Καραγεώργος Θ. •Να, κάπως έτσι κάηκε η Βελίτσα Λοκρίδας, ΕΑΝ-95/1997
118) Καραγιάννης Γ. •Το σταματημένο ρολόι - Κατοχή 1941 – 44, ΦΛ-4/1993
119) •Προσφορά και αναγνώριση, ΦΛ-7/1994
120) Καραγιάννης Γ. •45 μέρες μετά το Γοργοπόταμο, ΛΑ-12/1988
121) Καραμήτρος Ευ. •Από τη δράση του Εφεδρικού Συντάγματος δυτ. Φθιώτιδας του ΕΛΑΣ, ΕΑΝ-45/1985
122) Καρανίκα Σ. •Αναμνήσεις από το στρατόπεδο της Λάρισας, ΕΑΝ-15/1978
123) Καρκάνης Ν. •Ο πρωτοκαπετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης,ΕΑΝ-71/1991
124) •Στέλιος Κατσόγιαννος (Γιάννης ο Λαμιώτης),1920-1943, ΕΑΝ-79/1993
125) Κατσαρός Αθ. •Επίθεση αποσπάσματος της 16ης Ταξιαρχίας κατά γερμανικών φρουρών Φαρσάλων, Δεμερλή και Λιανοκλάδι, ΕΑΝ-72/1991
126) Κατσόγιαννος Ι. •Φυγή στα Βαρδούσια [Κατοχή], ΝΝ-23/1995
127) •Μνήμες [Κατοχής], ΝΝ-24/1996
128) Κατσούδας Γ. •΄Ανω Καλλιθέα Φθιώτιδος-ένα χωριό γεμάτο Αντίσταση, ΠΡ- 24/1983
129) Καφρίτσας Αθ. • Οι Νεοζηλανδοί πολεμούν στις Θερμοπύλες, ΣΕ-8 / 1969
130) Κιάφας Δ. •Από τις αναμνήσεις μου στην Εθνική Αντίσταση, ΕΑΝ-44/1985
131) Κλάρας Μπ. •Η Ρούμελη στην Εθνική Αντίσταση, ΦΓ-4/1976
132) •Ο αγωνιστής – μνήμη Τάκη Φίτσιου, ΦΓ-10/1978
133) Κορέλης Δ. •Τα πριν και μετά το Γοργοπόταμο- η προσφορά του Γαρδικίου στην ανατίναξη της γέφυρας 25-11-1942, ΓΧ-16/1979
134) Κορέλης Λ. •Γοργοπόταμος, ΦΓ-7/1977
135) •Τα πριν και μετά το Γοργοπόταμο, ΓΧ-16/1979
136) •Κατοχικές σελίδες, ΓΧ-17, 18,20/1980
137) •Ο Τάκης Πενταγιώτης και η Εθνική Αντίσταση, ΦΓ-31/1985
138) •Ο ανδριάντας του ΄Αρη Βελουχιώτη -Το ιστορικό της κατασκευής του, ΛΑ-10/1988
139) Κορκόβελος Ι. •Υπάτη: το χρονικό μιας πόλης (17 Ιουλίου 1944), ΥΠ-22-24/1990
140) Κορκόβελος Π. •Η Υπάτη στην Αντίσταση, ΡΖ-5/1986
141) Κοροπούλης Π. •Αναμνήσεις από την Εθνική Αντίσταση [Πλατύστομο],ΕΑΝ-47/1985
142) •Η απελευθέρωση του Καρπενησίου, ΕΑΝ-59/1988
143) Κορυφίδης Θ. •Πώς φυγαδεύσαμε τους Ρώσους αιχμαλώτους για το βουνό, ΕΑΝ-72/1991
144) Κοτρωνιάς Γ. •Μαργίτσα Καρανάσιου-Ασπασία Κόκοτα (δυο ηρωίδες ΕΠΟΝίτισσες) [Λαμία], ΕΑΝ- 70/1990
145) Κουκουβίνος Ν.-Πολυμέρης Α. •6-10-1943, η μεγάλη μάχη της Μακρακώμης, ΕΑΝ-75/1992
146) Κρίκος Δ. •Το ιστορικό του τυπογραφείου των ΕΑΜικών οργανώσεων Αν. Στερεάς –Εύβοιας, ΕΑΝ-87/1995
147) Λαγδάς Π. •«Θυμάμαι για τον Άρη…», ΕΑΝ-161/978
148) ΛΑΪΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ •Αφιέρωμα στο Γοργοπόταμο – Χρονικό, τ. 4 /1986
149) •Ημερολόγιο Γεγονότων (1942 - 1944), τ.4 / 1986 και 6-7 /1987
150) •Η γυναίκα στην Εθνική Αντίσταση, ΛΑ-4 / 1986
151) Λαϊνάς Θ. •Από το χρονικό της καταστροφής της Υπάτης, ΣΕ-121-122/1979
152) •Από το χρονικό καταστροφής της Υπάτης, ΣΕ-121-122/1979
153) •Η Υπάτη στις φλόγες 17-6-1944, ΥΠ-5/1981
154) •Υπαταίοι μάρτυρες της Κατοχής, ΣΕ-168/1983
155) •Το συναξάρι ενός τόπου, ΥΠ-11/1984
156) •Γοργοπόταμος-Υπάτη (1942-1992) μια επέτειος,το βαρύ τίμημα της Υπάτης, ΥΠ-25-27/1992
157) •Η ανακήρυξη της Υπάτης σε «Μαρτυρική Πόλη», ΥΠ-37-41/1999
158) Λέλης Γρηγόριος •Αφοπλισμός στο χωριό μας, ΦτΚ-12/1982
159) Λίμας Γ. •Αναμνήσεις απ’ την Κατοχική περίοδο,[Λοκρίδα], ΠΡ-30/1984
160) •Αποτίμηση προσφοράς –δάσκαλοι στην Αντίσταση, ΡΖ-5/1986
161) Λουκόπουλος Γ. •Περιπέτειες του δασάρχη Αυγίκου στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής, ΝΝ-20/1992
162) Λουρή Ιουλ. •Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου [μαρτυρία Γ. Λουρή], ΜΠ-21/1993-94
163) Μαλεβίτσης Π. •Μια παιδούπολη στην περίοδο της Κατοχής στη Λοκρίδα, ΕΑΝ-95/1997
164) Μαμάνδρα Ασπ. •Αναμνήσεις από τα δραματικά γεγονότα της Κατοχής στην Αταλάντη, ΛΟΚΧ-4/1998
165) Μαρκογιώργος Ε. •Ο πρώτος μας νεκρός [Γαρδικιώτες στην Εθν.Αντίσταση], ΓΧ-4/1975
166) Μαυρομύτης Αν. •Ευρυτάνες στο Γοργοπόταμο, ΠΡ-30/1984
167) Μηχιώτης Χαρ. •Η Εθνική Αντίσταση στον Τυμφρηστό, «Αντίσταση-ΕΑΜ»-16/199
168) Μόκας Χρ. •Επικίνδυνο ταξίδι, ΕΑΝ-63/1989
169) Μπαλκούρας Ν. •Το Κρίκελλο [Ευρυτανίας] στην Εθνική Αντίσταση και στον εμφύλιο
170) πόλεμο, ΕΑΝ-77/1992
171) Μπέκιος Σπ. •Σεβασμός στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, ΕΑΝ-73/1991
172) Μποσινάκος Γ. •Πριν από το γκρέμισμα [Γοργοπόταμος], «Αντίσταση»-15/1990
173) Μπούρχας Γ. •Ένα σαμποτάζ της οργάνωσης Στυλίδας, ΕΑΝ-43/1984
174) Μυλωνάς Αλ.• Αυτό το αίμα δεν θ’ αφήσουμε να χαθεί [η μάχη των Θερμοπυλών του 1943], ΦΓ-9/1978
175) •Επιχειρήσεις των Ναζήδων στην ορεινή Παρνασσίδα, ΕΑΝ-43/1980
176) •΄Ενας αγωνιστής θυμάται.. Απ’ τη δράση του 11/36 Τάγματος του ΕΛΑΣ(1943-45), ΛΑ-4 έως ΛΑ-14 [Τα δημοσιεύματα των τ. 13 και 14 αναφέρονται σε μάχη στις Θερμοπύλες (Σεπτέμβρης 1943)]
177) Μυρσιώτης Γ. •Ο δάσκαλος στην Εθνική Αντίσταση, ΦΓ-26/1984
178) Μωραϊτης Α. •Ανηφορίζοντας το δρόμο της τιμής [Άρης], ΕΑΝ-15,16/1978
179) Μωραϊτης Γ. •Ιταλία καπούτ! [Λοκρίδα], ΕΑΝ-80/1993
180) •Κώστας Αμπλιανίτης, ο γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής Λοκρίδας του ΚΚΕ, ΕΑΝ-93/1996
181) Νάτσιος Δημ. •Ανέκδοτον ευχαριστήριον της Νέας Ζηλανδίας προς την Λαμίαν, ΣΕ-95/1977
182) •΄Ενα λαμιώτικο περιοδικο της Κατοχής (1943), ΦΧ-1/1980
183) Νικολάου Αντ. •Η γερμανική κατοχή της Στυλίδας, ΣΚΛ-1/1991
184) Ξηροτύρης Ζ. •Κατοχικές αναμνήσεις, ΦτΚ-9/1981
185) Ξυνοτρούλιας Κ. •Σαμποταριστική δράση στους σιδηροδρόμους, ΕΑΝ16/1978
186) Ορφανός Σπ. •Ένα σπουδαίο δίκτυ πληροφοριών στην πρωτεύουσα της Ρούμελης, ΕΑΝ-43/1984
187) Παγουρόπουλος Ε. •Η Υπάτη καίγεται, ΥΠ-12/1984
188) Πανταζής Παν. •΄Ενα κατοχικό ... κοτόπουλο, ΦΛ-5 / 1993
189) Παπαϊωάννου Λ.•Στη μνήμη των ηρωικών συναγωνιστών του χωριού Δρυμαία, ΕΑΝ-79/1993
190) Παπακωνσταντίνου Κ. •Οι δικηγόροι στην Εθνική Αντίσταση, ΕΑΝ-95/1997
191) Παπαναγιώτου Χ. •Κατοχικές μνήμες, ΝΝ-26/1998
192) Παπαυγέρης Ηλ. •Η κήρυξη του πολέμου των Ιταλών εναντίον της Ελλάδος το 1940,
193) ΦτΚ-43/1991
194) Παπιώτης Ν. •Το ξεκίνημα της πρώτης ανταρτοομάδας, ΕΑΝ-16/1978
195) Πεντεδέκας Κ. •Η Εθνική Αλληλεγγύη στην περιοχή Λοκρίδας, ΕΑΝ-95/1997
196) •Σωτήρης Λ. Τσιτσιπής, ο ηρωικός «Λοκρός», ΕΝΤΟΣ 1998
197) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ •Κούρνοβο-αντιστασιακή μνήμη, τ.9/1981
198) •Το Αντιστασιακό μνημόσυνο της Αταλάντης (14-6-81), τ.10/1981
199) Ράπτης Ν. •28 Οκτωβρίου του 1940 στην Παύλιανη- πώς είδε ο λαός μας τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, ΝΠ-7/1985
200) Ρούπας Χ. • Ίδια γεύση [αγωνιστές ’21 και 1940-44], «Αντίσταση»-15/1990
201) Ρούσκας Ι. •Χριστούγεννα 1943, ΦτΚ-40/1990
202) Σακκάς Π. •Από τη δράση του χωριού Εκκάρα Δομοκού, ΕΑΝ-62/1989
203) Σάνδρης Κ. •40 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα της Υπάτης, ΥΠ-11/1984
204) •Το θαύμα του ’40 (η Υπάτη στο έπος του ‘40),[επιμ.], ΥΠ-25-27/1992
205) Σερφέ Τ. •Αναμνήσεις από τη μάχη της Παύλιανης, ΕΑΝ-63/1989
206) Σούλιας Θ.-Σαρρής Τ. •Η μάχη της Παύλιανης (1943), ΕΑΝ-74/1991
207) Σπανού Ρένα •Η μάχη του Γοργοπόταμου στο βρεταννικό τύπο, ΑΣΦΕ / 1990
208) Σπυρόπουλος Ηλ. •Η μάχη στο Λιανοκλάδι - 1944, ΛΑ-4 / 1986
209) Τραγγανίδα-Μακρυνιώτη Ε. •Αφιέρωμα στη γυναίκα της Αντίστασης [Δρυμαία], ΕΑΝ-92/1996
210) Τσαρός Θ. •«Αγία Παρασκευή» 1941, ΓΧ-9/1977
211) Τσιτσιπής Σ. •Αναμνήσεις από την Εθνική Αντίσταση στη Ρούμελη,ΕΑΝ-45/85
212) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ •Β.Β.C.- μετάδοση πολεμικών αναμνήσεων ενός Ρουμελιώτη, ΦΣ-5-6/1979
213) Χονδραλής Χ. •Το κερί της Μ’σοσπορίτισσας [1940], ΝΝ-24/1996
214) Χονδρός Δημ. •Ιωάννης Σταυρόπουλος (Λιάκουρας)-αντιστασιακά πένθη, ΠΡ-16/1982
215) •Στρατηγός Δημ.Ματσούκας (Οπούντιος) 1889-1983, ΠΡ-25/1984
216) •Ντοκουμέντο για τον Ι.Σταματόπουλο [Δαδί], ΕΑΝ-87/1995
217) Χουλιάρας Γ. (Περικλής) •Γοργοπόταμος 25 Νοεμβρίου 1942, ΠΡ-12/1981
218) •Πώς αρχίσαμε και πώς φτάσαμε στην πρώτη οργανωμένη σύγκρουση με τον
219) καταχτητή, ΕΑΝ-74/1991
220) Χρονικά της Επαρχίας Δομοκού• Νεκροί χωριών της επαρχίας μας στη δεκαετία του1940 από πολεμικά και εμφυλιοπολεμικά αίτια, τ.8/1997 και τ.9/1998