nekrologies agoniston

                                                                                                        ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

        (Φθιώτης)

Ο υποστράτηγος Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης λείψανον του ιερού αγώνος, δεν υπάρχει πλέον εις την ζωήν, την νύκτα της 24 προς την 25 του λήξαντος Δεκεμβρίου (1875) απεβίωσεν εις χωρίον Αγά του Δήμου Σπερχιάδος όπου είχε την κατοικίαν του ένεκα γήρατος. Υπερογδοηκοντούτης την ηλικίαν και εξαντληθεισών των ζωτικών του δυνάμεων, υπέκυψεν εις τον φυσικόν νόμον, και μετέστη εκ των προσκαίρων εις την αιωνιότητα.

Η οικογένεια των Κοντογιανναίων υπήρξεν ανέκαθεν μια εκ των αρίστων. Επί τουρκοκρατίας κατείχε την πρώτην θέσιν μεταξύ όλων των άλλων χριστιανικών οικογενειών της Ηπείρου, ήτο εκ των πλουσιωτέρων, και των μάλλον ευνοουμένων παρά του παντοδύναμου Σατράπου Αλή, άμα όμως η σάλπιγξ της επαναστάσεως ήχησε περιφρονήσασα και πλούτον και εύνοιαν επεδόθη εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα. Και όχι μόνον δια των χρηματικών αυτής μέσων αλλά και δια των προσωπικών κατορθωμάτων των συνιστώντων αυτήν πολυάριθμων μελών, τα οποία κατέχουσιν εν τη Ιστορία ουσιώδη θέσιν εν οις καταλέγεται και ο περί ου ο λόγος Εύαγγελος Μ. Κοντογιάννης, συνετέλεσε τα μέγιστα εις την ανεξαρτησίαν της νυν ελευθέρας Ελλάδος, και την εθνικήν εν γένει αποκατάστασιν.

Ως προς τα ατομικά προτερήματα, ο μακαρίτης Ευάγγελος Μ. Κοντογιάννης, ήτο προσηνής και ευπροσήγορος προς παν εν γένει μεγαλόδωρος και εις άκρον ελευθέριος, εύσπλαχνος, και ευεργετικός. Καίτοι άμοιρος μεγάλων γνώσεων και παιδείας, ήτο πηγή ακένωτος πρακτικών γνώσεων γλυκύς δε και λίαν ευάρεστος εν ταις συναναστροφαίς, είχε μνήμη απέραντον κρίσιν ορθωτάτην και φρόνησιν ου την τυχούσαν.

(Εφημερ. Φωνή του Λαού Λαμία 1 Ιαν. 1876)

Ο υποστράτηγος Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης και ως αυτοπροσώπως υπηρετήσας την πατρίδα εις τον Ιερόν Αγώνα, αλλά και υιός του μακαρίτου πατρός του Μήτζου Κοντογιάννη του προσενεγκόντος μεγάλας και σπουδαίας υπηρεσίας εις το έθνος, απελάμβανε μεγάλης υπολήψεως παρά τοις συμπολίταις και συνεπαρχιώταις αυτού. Υπήρξε πολλάκις βουλευτής Φθιώτιδος. Ο μακαρίτης Ευαγγέλης Κοντογιάννης καταραδιουργηθείς υπό τινών πολιτικών των Αθηνών εγένετο αντάρτης κατά της κυβερνήσεως και του βασιλέως ’Οθωνος εν έτει 1848. Αφ΄ότου όμως ο καλοκάγαθος εκείνος βασιλεύς ημνήστευσε τας πράξεις του, έκτοτε ο Ευάγγελος Μ. Κοντογιάννης ελάτρευσε την βασιλείαν, του τε ’Οθωνος και του Γεωργίου και ουδείς ηδυνήθη να τον διασείση εκ των πεποιθήσεων του.

(Εφημερ. Φάρος της ‘Οθρυος 1 Ιανουαρ. 1876)

          ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

             (Φθιώτις)

Απεβίωσεν εις Λαμίαν ο ταγματάρχης της Φάλαγγος και δήμαρχος Σπερχιάδος Ιω. Κοντογιάννης, αυτάδελφος του συνταγματάρχου και βουλευτού Φθιώτιδος Ευάγγ. Κοντογιάννη. Η κηδεία του εγένετο δια της ανηκούσης εις τον βαθμόν του πομπής.

(Αυγή 22 Μαρτίου 1863)